Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na radno mjesto stručnog suradnika za komunalne poslove u Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice – 1 izvršitelj

Na temelju odredbi članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) koji se nalazi u nastavku teksta.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti OVDJE

Skip to content