Poziv mladima na seminare u sklopu projekta YouthinactionY-DEMO

U sklopu projekta Youthparticipationindemocracyprocessesoflocaladministrationsin Europeodnosno Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi počinju seminari za mlade. Projekt akronima Y-DEMO provodi se u sklopu EU programa Youthinaction / Mladi na djelu u 4 države, Španjolskoj, Turskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj.  Projektni partneri iz Hrvatske su VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Udruga mladih “KRIK“  Slatina. Ukupni proračun projekta je 40.660,00 €, dok bespovratna sredstva iznose 75% ukupne vrijednosti projekta odnosno30.495,00 €. Projekt je u provedbu krenuo 05.08.2013., a trajat će do 31.05.2014. godine, odnosno 10 mjeseci. Do sada se u svim partnerskim zemljama radilo na pripremi i organizaciji seminara, dok nositelj projekta osim toga radi i na dizajnu web stranice projekta koja će uskoro postati aktivna.

Cilj projekta je promovirati i ohrabriti mlade od 13 do 25 godina na sudjelovanje u predstavničkoj demokraciji i poduprijeti različite organizacije mladih uz jačanje partnerstva među mladima, te promovirati aktivno europsko građanstvo i povećati sudjelovanje mladih u procesu donošenju odluka.

Iz tog razloga zainteresirani mladi sa područja Virovitice i Slatine pozivaju se na sudjelovanje na seminarima (način prijave objašnjen u nastavku). Seminare/edukaciju u Virovitici i Slatini održatće trenerica Ana Preveden iz Mreže mladih Hrvatske. Seminari o predstavničkoj demokraciji na svim razinama, uključujući funkcioniranje EU i europske politike organiziraju se za sve mlade, s naglaskom na članove savjeta i vijeća mladih. Teme koje će se obraditi jesu sljedeće: sudjelovanje mladih u lokalnim procesima odlučivanja, aktivno građanstvo, prava građana EU i Europska godina građana, Europski Parlament i važnost prakticiranja glasačkog prava, institucije EU.Metode koje će biti korištene u radu jesu diskusija, prezentacija, grupni, individualni i rad u parovima, oluja ideja te ostale interaktivne metode osmišljene da potiču sudionike da aktivno sudjeluju u procesu učenja. Seminari trebaju rezultirati donošenjem zaključaka i preporuka za veći utjecaj vijeća i savjeta mladih u političkom životu, koji će 8-ero mladih iz Hrvatske predstaviti u sklopu simulacije plenarne sjednice u Španjolskojkrajem veljače 2014.godine.

Seminari će se u Virovitici održati 6.-8. prosinca 2013. godine, prvi dan u prostoru VIDRA-e, a ostala dva dana u prostoru Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici (VŠMTI). U Slatini će se seminari održati 13.-15.prosinca u prostorijama udruge mladih KRIK. Trajanje je predviđeno od 10 do 18 sati i bit će osiguran catering. Prijave za sudjelovanje na seminarima u Virovitici primamo do četvrtka, 5. prosinca u 14 sati, a za Slatinu do četvrtka, 12. prosinca do 14 sati.  Zainteresirani sa područja Virovitice se mogu javiti na e-mail: vedrana.mikic@ravidra.hrili na tel. 033/725-230, mob. 098/181-6295. Zainteresirani sa područja Slatine trebaju se prijaviti na e-mail: jasenka.plantak@gmail.com ili mob. 098/660-272.

 

Skip to content