Poziv građanima da dovedu u funkcionalno stanje kolne ulaze u naseljima Sveti Đurađ, Podgorje i Golo Brdo

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U sklopu redovnog održavanja, tijekom posljednjih mjesec dana, uređeni su kanali za oborinsku odvodnju, očišćene taložnice i uređene bankine u Golom Brdu, Podgorju i Svetom Đurđu, a sve u cilju sprečavanja nastanaka štete na objektima od eventualnih bujičnih nanosa. Kako smo svjedoci sve češćih elementarnih nepogoda kada količina vode nerijetko prijelazi i preko 100 litara po metru kvadratnom pozivamo građane da hitno saniraju kolne ulaze na svoje parcele i pročiste cijevne propuste za odvodnju oborinskih voda kako bi isti bili dovedeni u funkcionalno stanje. Podsjećamo, za svako uređenje kolnih ulaza potrebno je pribaviti Rješenje o uređenju kolnog ulaza izdano od strane Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice. Ukoliko za kolni ulaz ne postoji Rješenje a isti sprečava normalnu odvodnju oborinskih voda kroz cestovne kanale Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice može ukloniti kolni ulaz bez obveze sanacije istoga.

Skip to content