Pozitivna kretanja u gospodarstvu Virovitičko – podravske županije

U Županijskoj gospodarskoj komori pod predsjedanjem Ivana Slamića,predsjednika Komore, analizirani su rezultati poslovanja gospodarstvaza prvo polugodište, te vanjskotrgovinska županijska razmjena za prvatri kvartala 2007.godine. Pozitivnim se ocijenjuje povećanje zaposlenih u 2007.g., za 532 osobetj. za 2,92% u odnosu na 2006.g., kao i smanjenje od 1.062 nezaposlenihu rujnu 2007.g. prema rujnu 2006.g.. Na području Županije je brutoplaća porasla za 4,09%, a neto za 3,37%, ali još uvijek zaostaju zapreko 17%, za prosjekom plaća u Hrvatskoj.U Županijskoj gospodarskoj komori pod predsjedanjem Ivana Slamića, predsjednika Komore, analizirani su rezultati poslovanja gospodarstva za prvo polugodište, te vanjskotrgovinska županijska razmjena za prva tri kvartala 2007.g..

Pozitivnim se ocijenjuje povećanje zaposlenih u 2007.g., za 532 osobe tj. za 2,92% u odnosu na 2006.g., kao i smanjenje od 1.062 nezaposlenih u rujnu 2007.g. prema rujnu 2006.g.. Na području Županije je bruto plaća porasla za 4,09%, a neto za 3,37%, ali još uvijek zaostaju za preko 17%, za prosjekom plaća u Hrvatskoj.

Ukupni prihodi poduzetnika u prvom polugodištu 2007.g. iznose 1,9 mlrd. kn i veći su za 13,3%, a uz progresivniji rast rashoda od 19,4%, ostvarena je pozitivna razlika od 8,3 mil.kn između ukupnih prihoda i rashoda. Od sveukupnih prihoda, najveće prihode od 50,8% ostvarila je prerađivačka industrija, 25,5% trgovina i 13,2% poljoprivreda.

Promatrano po mjestima, najviše 56,44% ostvareno je prihoda u Virovitici, 14,4% u Orahovici, 13,5% u Slatini, a preko 15% u svim općinama.

Vanjskotrgovinska razmjena za prva tri kvartala 2007.g. je izuzetno uspješna, jer je županijsko gospodarstvo izvezlo proizvode u vrijednosti od 98,9 mil.$, uz istovremeni uvoz od 74,5 mi.$, te je ostvaren suficit od 24,4 mil.$, čime je županijsko gospodarstvo na četvrtom mjestu među svim županijama, kad se promatra uspješnost vanjskotrgovinske razmjene.

U raspravi je napomenuto, u cilju još uspješnijeg poslovanja županijskog gospodarstva da i u buduće treba racionalizirati poslovanje kako bi se smanjili oni troškovi na koje se može utjecati u tvrtkama, a da makroekonomski kreatori ekonomske politike trebaju obuzdati rast ostalih troškova, koji utječu na poslovanje, a na koje se ne može utjecati iz tvrtki. Osobito je važno, s obzirom na izvoznu orijentiranost županijskog gospodarstva, te na postojeći nerealni tečaj, da se potiče izvoz i to osobito finalnih proizvoda.

Sve županijske lider tvrtke su u investicionoj aktivnosti, koja će povećati kvalitetu proizvoda i zapošljavanje.

Berba je obavljena u potpunosti, a sjetva je pri samom kraju. Svim kooperantima u agroproizvodnji isporučene količine su isplaćene ili će biti isplaćene do kraja godine.

Sjednici su prisustvovali Ivica Kirin, ministar MUP-a RH i Zvonko Kožnjak, gradonačelnik Virovitice.

Ministar Kirin je naglasio konsolidiranje županijskog gospodarstva, te istakao da cijeli niz tvrtki koje su bile u stečaju (Rapid, Poljopromet, Viro i dr.), sada uspješno posluju.

Osobito je naglasio, opravdanost zahtjeva gospodarstva, za potrebom hitne izgradnje brze ceste Virovitica – Bjelovar – Gradec, što će prepoznati potencijalni investitori, a povećat će sigurnost prometa, ubrzati isti i smanjiti transportne troškove gospodarstva.

Gradonačelnik Kožnjak je govorio o izgradnji adekvatne infrastrukture, kroz izgradnju poduzetničkih zona, što će povećati zaposlenost i izazvati druge pozitvne efekte.

Skip to content