Povećava se broj parkirališta koja podliježu naplati parkiranja

Odlukom Gradskog vijeća Grada Virovitice, odlučeno je, da ćese prostor pod naplatom parkiranja proširiti na nove ulice. Osim dosadašnjeg prostora, naplata pakiranja obuhvaćatće Strossmayerovu ulicu, dio Ođenice, ulicu Matije Gupca do ‘Vodičanke’,Pejačevićevu i Masarykovu ulicu, te Trgdr. Ante Stračevića.Odlukom Gradskog vijeća Grada Virovitice, odlučeno je, da će
se prostor pod naplatom parkiranja proširiti na nove ulice. Osim dosadašnjeg prostora, naplata pakiranja obuhvaćat
će Strossmayerovu ulicu, dio Ođenice, ulicu Matije Gupca do ‘Vodičanke’,
Pejačevićevu i Masarykovu ulicu, te Trg
dr. Ante Stračevića. Javnim parkiralištem u smislu ove odluke, smatrati će se
svaka djelomično uređena stabilna površina koja ima neposredan pristup na javnu
prometnu površinu i koja je označena propisanom vertikalnom signalizacijom za
parkiranje motornih vozila. Time će se, prema mišljenju gradskih vijećnika, iskoristiti postojeći resursi uređenih
parkirališta u vlasništvu drugih osoba.

Skip to content