Potpisan ugovor za izradu katastra nekretnina na području grada Virovitice vrijedan oko 11 milijuna kuna

U Opatiji su potpisani ugovori u okviru Programskih katastarskih izmjera. Naime, dio ovogodišnjeg programa obuhvaća 20 katastarskih izmjera ukupne vrijednosti 105.000.000,00 kuna i predstavlja daljnji iskorak u sređivanju katastra i zemljišnih knjiga.U Opatiji su potpisani ugovori u okviru Programskih katastarskih izmjera. Naime, dio ovogodišnjeg programa obuhvaća 20 katastarskih izmjera ukupne vrijednosti 105.000.000,00 kuna i predstavlja daljnji iskorak u sređivanju katastra i zemljišnih knjiga. U Opatiji je tako potpisan i Ugovor o javnim uslugama za obavljanje geodetsko katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Virovitice (oko 2805 ha površine) kojeg su potpisali Željko Bačić, ravnatelj Državne geodetske uprave, Ivica Kirin gradonačelnik Virovitice, u ime naručitelja Virovitičko – podravske županije, župan Tomislav Tolušić i Zavod za fotogrametriju d.d. Zagreb čija je ponuda izabrana kao najprihvatljivija. Vrijednost navedenih radova iznositi će oko 11 milijuna kuna (50 posto iznosa financira Grad Virovitica, 40 posto Državna geodetska uprava i 10 posto Virovitičko – podravska županija) i predstavlja dodatni daljnji iskorak u sređivanju katastra na ovom području i pripadajućih zemljišnih knjiga.
(kt)

Skip to content