Potpisan Ugovor o supsidijarnom financiranju za podprojekt Virovitica – odvodnja otpadnih voda

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Jučer je u Zagrebu potpisan Ugovor o supsidijarnomfinanciranju za podprojekt Virovitica-odvodnja otpadnih voda između Hrvatskihvoda, Grada Virovitice i virovitičke komunalne tvrtke Virkom.

Jučer je u Zagrebu potpisan Ugovor
o supsidijarnom financiranju za podprojekt Virovitica-odvodnja otpadnih voda
između Hrvatskih voda, Grada Virovitice i virovitičke komunalne tvrtke Virkom.
Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvitak dana 12. lipnja
2007. godine sklopile su Ugovor radi financiranja provedbe projekta unutarnjih
voda u svrhu financiranja gradnje i održavanja sustava odvodnje otpadnih voda.
Temeljem navedenog projekta između ostalih izrađen je i Podprojekt Virovitica –
odvodnja otpadnih voda za izgradnju odvodnje naselja Korija, Sveti Đurađ,
Podgorje i Golo Brdo te izgradnju Retencioznog bazena RB/13.

Izgradnja Podprojekta planira se
u periodu od 2008-2011, a ukupna procijenjena vrijednost Podprojekta određena
je u iznosu do 5.869.000 EUR-a sa porezom na dodanu vrijednost, odnosno po
sadašnjem tečaju 43.196.000,00 kuna.

Podprojekt će se financirati iz
sredstava podzajma, darovnice Hrvatske vlade te bespovratnih sredstava
Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede.

Skip to content