Potpisan Ugovor o koncesiji za obavljanje higijeničarske službe na području grada Virovitice i upravljanje skloništem za životinje.

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i direktor tvrtke „FELIKS“ d.o.o. iz Virovitice Draženko Majetić potpisali su Ugovor o koncesiji za obavljanje higijeničarske službe na području grada Virovitice i upravljanje skloništem za životinje Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i direktor tvrtke „FELIKS“ d.o.o. iz Virovitice Draženko Majetić potpisali su Ugovor o koncesiji za obavljanje higijeničarske službe na području grada Virovitice i upravljanje skloništem za životinje.

Kako nam je tom prigodom rekao gradonačelnik Kirin  koncesija je dana na vrijeme od 15 godina, a odnosi se na hvatanje pasa i mačaka koje se bez nadzora slobodno kreću po javnim površinama grada Virovitice, uklanjanje lešina sa javnih površina sa obvezom dezinfekcijom mjesta na kojem se nalazila lešina, organiziranje smještaja u karanteni, a potom u skloništu te vođenje brige o njihovoj prehrani i zdravstvenom stanju, provođenje eutanazije za neizlječivo bolesne ili smrtno ranjene životinje, zbrinjavanje lešina na zakonom propisan način, upravljanje radom skloništa za životinje te prihvat novih i udomljavanje uhvaćenih životinja, vođenje odgovarajuće evidencije o hvatanju, provedenim mjerama liječenja i brige te eventualno provedenoj eutanaziji, obavještavanje građana putem sredstava javnog informiranja o svojim akcijama ukoliko su masovnijeg karaktera, dostavljanje nadležnim upravnim organima podatke o vlasnicima pasa i mačaka  koje se bez nadzora zateknu na javnim površinama, dostavljanje godišnjeg izvješća o obavljenim radovima.

Prema navedenom Ugovoru tvrtka „FELIKS“ dužna je Gradu Virovitici plaćati naknadu za koncesiju u iznosu od 2.500,00 kuna godišnje, dok se je Grad Virovitica obvezao da će za uklanjanje lešina sa javnih površina sa obvezom dezinfekcijom mjesta na kojem se nalazila lešina spomenutoj tvrtki plaćati 381.300,00 kn godišnje.Tvrtka „FELIKS“ obvezala se je i da će u roku od godinu dana od dana potpisivanja ovog Ugovora postojeće sklonište za životinje koje se nalazi na prostoru bivše vojarne u ulici M. Gupca u Virovitici privesti svrsi sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, te svaku životinju koja napušta sklonište, a nije bila prethodno čipirana, čipirati, a podatke o novom vlasniku dostaviti nadležnom upravnom odjelu davatelja koncesije.  

Skip to content