Potpisan ugovor o izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom vrijedan 4.900.000,00 kuna

Danas je župan Virovitičko – podravske županije, Tomislav Tolušić, sgradonačelnicima i načelnicima s područja Virovitičko – podravskežupanije, potpisao Ugovor o izgradnji i korištenju Županijskog centraza gospodarenje otpadom.Danas je župan Virovitičko – podravske županije, Tomislav Tolušić, s gradonačelnicima i načelnicima s područja Virovitičko – podravske županije, potpisao Ugovor o izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Ugovor uz župana Tolušića potpisali, gradonačelnici, Virovitice, Ivica Kirin, Slatine, Ivan Roštaš, Orahovice, Josip Nemec, načelnici općina, Gradina – Dražen Peić, Nova Bukovica – Zlatko Milošević, Lukač – Đuro Bukvić, Čađavica – Mirko Rončević, Čačinci – Mirko Mališ, Sopje – Zvonimir Kovačec, Voćin – Viktor Andrejević, Špišić Bukovica- Ivica Lulić, te ostali predstavnici općina s područja Županije.

Ugovorne strane, utvrđuju postojanje općeg i zajedničkog interese da se u svrhu gospodarenja otpadom u skladu sa Zakonom o otpadu, Strategijom gospodarenja otpadom RH i Planom gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2013. godine, pristupi rješavanju problema odlaganja komunalnog i neopasnog otpada u Virovitičko – podravskoj županiji.

Ugovorne strane, suglasile su se da će u svrhu sufinanciranja pokrića troškova I. i II. faze izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom, sudjelovati vlastitim sredstvima u skladu s navedenim ugovorom što obuhvaća dvije faze. U sufinanciranju radova I. i II. faze, sudjelovati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u visini od 80 posto sredstava, te Virovitičko – podravska županija i općine i gradovi s njenog područja u visini od 20 posto, pri čemu je omjer općina i gradova 75 posto, te Županije 25 posto.

Ukupna vrijednost I. i II. faze utvrđuju se u procijenjenom iznosu od 4.900.00,00 kuna. U prvoj fazi, ukupni su troškovi 1.500.000,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.200.000,00 kn, JLS 225.000,00 kn, VPŽ 75.000,00 kn). U drugoj fazi, troškovi su 3.400.000,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.720.000,00 kn, JLS 510.000,00 kn, VPŽ 170.000,00 kn).

Sudjelovanje ugovornih strana u troškovima sufinanciranja, sukladno navedenom ugovoru, određuje se prema visini izvornih prihoda proračuna JLS za 2007. godinu. Osim toga, potpisivanju ugovora nazočili su i pročelnica Ureda župana, Melita Sirovica, tajnik Skupštine Virovitičko – podravske županije, Ivan Horvat, direktorica Razvojne agencije Virovitičko – podravske županije, Sanja Bošnjak, pročelnik Službe za europske integracije Virovitičko – podravske županije, Antun Mihoković.

Prigodom potpisa, župan Virovitičko – podravske županije, Tomislav Tolušić je naglasio veliki značaj potpisivanja ovog ugovora za Virovitičko – podravsku županiju, za njeno gospodarstvo, za povećanje broja novo zaposlenih osoba, te na brigu o zaštiti okoliša, zahvalivši se pritom na velikoj potpori koju Virovitičko – podravska županija ima u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (vpz.hr)

Skip to content