Potpisan Sporazum za izračun plaća zaposlenika u ustanovama kulture Grada Virovitice

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić i glavna tajnica Hrvatskog sindikata za djelatnike u kulturi Ljubica Pilić potpisali su Sporazum o visini osnovice za izračun plaća zaposlenika u ustanovama kulture Grada Virovitice. Visina osnovice za izračun plaća zaposlenika u ustanovama kulture Grada Virovitice za 2016. godinu iznosi bruto 2.385,00 kuna što je identično prošlogodišnjoj. Sve strane istaknule su da su zadovoljne sklapanjem Sporazuma osobito zbog činjenice da se rade o kriznim vremenima u kojima u Proračunu Grada Virovitice za 2016, godinu, kao i prethodne godine, nisu osigurana sredstva za regres za godišnji odmor, dar za djecu, božićnicu i jubilarnu nagradu. Ukoliko i tijekom 2016. godine ne bude moguće osigurati sredstva za gore navedena prava isplatit će se prava prema odluci Gradonačelnika kako za zaposlenike Grada tako i za sve zaposlenike ustanova u kulturi koji su vezani na Proračun Grada Virovitice. Ukoliko se u 2016. godini ne osiguraju sredstva za isplatu jubilarne nagrade ista će biti isplaćena po osiguranju sredstava u idućim godinama.

Skip to content