Potpisan Sporazum o sufinanciranju uređenja dijela bivšeg Doma HV-a

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin te direktori gradskih tvrtki Branimir Bukvić, Poslovni park Virovitica d.o.o., Željko Iharoš, Flora Vtc d.o.o., Zvonko Kožnjak Plin Vtc d.o.o. i Damir Marenić, Virkom d.o.o., u prostorijama Grada Virovitice, potpisali su Sporazum o sufinanciranju uređenja dijela bivšeg Doma HV-a.

Kako je o samom potpisivanju rekao gradonačelnik Ivica Kirin na ovaj način dio bivšeg Doma HV-a (bivši restoran) uredit će se za održavanje sastanaka, seminara, skupova i sličnih manifestacija te za potrebe udruga sa područja grada Virovitice.

Uredit će se i dio okoliša, a vrijednost radova procijenjeni su na 450.000,00 kuna no kako će nositelj troškova investicije biti tvrtka Poslovni park Virovitica, a dio radova tvrtke će odraditi same ukupni troškovi bit će znatno manji. Određeni su postoci stvarnih troškova uređenja i to Grad Virovitica sudjelovat će sa 30 posto, Flora, Virkom i Plin sa 20 posto te Poslovni park sa 10 posto ukupnih troškova.

Skip to content