Postupak nove katastarske izmjere: Obavijest vlasnicima i nositeljima prava na nekretninama za područje katastarske općine Jasenaš

Na području dijela katastarske općine Jasenaš započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Cilj i krajnji rezultat katastarske izmjere je izrada novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige, tj. evidentiranje stvarnog stanja katastarskih čestica, objekata sagrađenih na njima, načina uporabe zemljišta te vlasništva i drugih stvarnih prava na katastarskim česticama.

Pozivaju se vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Jasenaš na javnu tribinu koja će se održati u Mjesnom domu u Jasenašu u utorak, 23. travnja, u 18 sati.

Na javnoj tribini će predstavnici Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Virovitica, Grada Virovitice i tvrtke GEODIST d.o.o., TRAFFICON d.o.o. i njihov podizvoditelj Geosistem d.o.o. s pravnim stručnjakom informirati mještane o projektu i svim pravima i obavezama vezanim uz katastarsku izmjeru.

Također, na tribini će biti i predstavnici INA seizmike koji će obavijestiti građane o njihovim radovima u sklopu istraživanja potencijala ugljikovodika na području Jasenaša.

Skip to content