Poslovni rezultat Flore VTC u prošloj godini nadmašio prognoze i očekivanja: Tvrtka realizirala više od 10 milijuna kuna investicija

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Kako bi i u ovako teškim okolnostima zadržali visok nivo investicijskih aktivnosti te tako najbolje ublažili ekonomske posljedice pandemije, gradska tvrtka Flora VTC je još prije dvije godine intenzivirala aktivnosti oko maksimalno mogućeg korištenja dostupnih sredstava iz EU fondova. Upravo se taj potez pokazao ispravnim i plodonosnim u 2021. godini u kojoj je tvrtka realizirala više od 10 milijuna kuna investicija sufinanciranih iz ovih izvora. Poslovni rezultat u protekloj godini bio je i tema Skupštine tvrtke Flora VTC.

Nitko od hrvatskih komunalnih tvrtki iz naše branše nije uspio ostvariti niti polovično ovakav rezultat. Osim investicija u nabavku, obnavljanje i osuvremenjivanje osnovnih sredstava, putem EU sufinanciranja investirali smo i pokretanje potpuno nove poslovne djelatnosti i tako „otvorili“ nova radna mjesta i proširili paletu usluga prema građanima i poslovnim subjektima. Nabavili smo i ustrojili rad mobilnog postrojenje za reciklažu građevnog i glomaznog otpada, jedinog takvog u Hrvatskoj. Ova investicija omogućava nove prilike za razvoj i napredovanje, rekao je direktor Flore Željko Iharoš.

Također, nakon 16 godina, ove je godine u potpunosti promijenjen način vršenja usluge sakupljanja otpada, kao i obračuna troškova primjenom načela „onečišćivač plaća“. Novi sustav potiče korisnika da odvojenim sakupljanjem preda davatelju javne usluge što manju količinu miješanog komunalnog otpada, kako bi mu sukladno tome bila obračunata niža cijena javne usluge.

Uz suradnju s vlasnicima, jedinicama lokalne samouprave, te također uz sufinanciranje iz nacionalnih programa, u ovoj godini ostvarili smo preduvjete za ispunjavanje svih zadanih EU kriterija i ciljeva u ovoj djelatnosti: povećanje učinkovitosti i dostizanje stopa odvojenog sakupljanja te recikliranja otpada. Nabavljene su posude za sve vrste odvojeno sakupljenog otpada te pripremljene platforme za konačno rješavanje skupljanja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada. Uz proširenje Odlagališta, odnosno izgradnjom novih kazeta za komunalni i građevinski otpad, stvoreni su temelji za sljedeće desetogodišnje nesmetano upravljanje ovom problematikom, dodao je Ž. Iharoš. (virovitica.hr; flora-vtc.hr)

Skip to content