Poslovni centar Virovitica: Najam i postavljanje montažnog objekta za sajam

Virovitica, 02. studenoga 2009.g.

Poziv za nadmetanje za najam i postavljanje montažnog objekta za sajam objavljen je 02. studenoga 2009. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u privitku.Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content