Porezna uprava započela dostavu potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Svim zatečenim osobama (fizičke osobe rođene prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovane prije 1. siječnja 2009., te strane fizičke i pravne osobe kojima je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009.) Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će i dodijeliti osobni identifikacijski broj.1 1232029708Svim zatečenim osobama (fizičke osobe rođene prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovane prije 1. siječnja 2009., te strane fizičke i pravne osobe kojima je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009.) Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljana i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Određuje ga i dodjeljuje Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Osobni identifikacijski broj uvodi se zbog:
– opće informatizacije javne uprave koja ima za cilj povećati učinkovitost državnih institucija i smanjiti administrativna opterećenja za građane,
– automatske razmjene podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava,
– boljeg pregleda nad imovinom građana i pravnih osoba, te prilivom i tijekom novca što je ključan preduvjet za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije,
– usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Osobni identifikacijski broj će postepeno zamijeniti sve brojeve koji su do sada služili kao identifikacijske oznake pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj (MB i MBG). OIB se sastoji od 11 znamenki određenih slučajnim odabirom i ne sadrži nikakve privatne podatke.

Ministarstvo financija – Porezna uprava započet će dostavu potvrde o OIB-u hrvatskim državljanima i pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj od 12. siječnja 2009. i to dostavom na kućne adrese odnosno adrese sjedišta.
Građani zbog uvođenja osobnoga identifikacijskog broja ne trebaju mijenjati osobne dokumente. Građani će dobiti osobne isprave s OIB-om tek kada ih budu mijenjali iz uobičajenih razloga, poput isteka roka trajanja. Osobe s doživotnim osobnim iskaznicama ne trebaju mijenjati svoje dokumente već će po potrebi koristiti Potvrdu o OIB-u koji će dobiti na kućnu adresu.

Određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja provodi se bez ikakvog troška fizičkih i pravnih osoba kojima se dodjeljuje.
Potvrda o osobnom identifikacijskom broju dostavit će se putem pošte na kućne adrese u prepoznatljivoj kuverti. Postupak dostave: potvrda o osobnom identifikacijskom broju za sve zatečene osobe započet će 12. siječnja 2009. godine. Pretpostavka za ispravnu dostavu Potvrde o osobnom identifikacijskom broju je ispravna adresa prebivališta odnosno sjedišta koja se vodi u nadležnim registrima.

Ako zatečena osoba zatreba podatak o svom osobnom identifikacijskom broju prije nego što dobije Potvrdu na svoju kućnu adresu može nakon 1. siječnja 2009:
– poslati SMS poruku na 61642 (61OIB) u kojoj će upisati svoj matični broj građana ili matični broj (MB),
– postaviti upit putem web aplikacije na stranici www.oib.hr,
– zatražiti Uvjerenje u Poreznoj upravi.

Skip to content