Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2020.g

Analitički prikaz Računa financiranja (Prilog 1)

Izvještaj o zaduživanju (Prilog 2)

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe(Prilog 3)

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima (Prilog 4)

Obrazloženje izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i izvršenja programa sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa (Prilog 5)

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2020 (Prilog 6)

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content