POKRENUTA IZRADA IDEJNOG PROJEKTA – uređenje vodnog režima sliva Ođenice u cilju obrane od poplava i navodnjavanja poljoprivrednih površina

Grad Virovitica je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuo izradu idejnog projekta uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i navodnjavanja poljoprivrednih površina na području grada Virovitice, kao i dodatnih rekreativnih i turističkih sadržaja. Tim povodom, zamjenik gradonačelnika Virovitice Damir Marenić i pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo održali su u Osijeku sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda iz Osijeka i Virovitice te zajednicom ponuditelja – Institutom za elektroprivredu i Gekonom iz Zagreba koji će izraditi idejno rješenje.

Zahvatom se planira unaprjeđenje sustava obrane od poplava na slivu Ođenice te revitalizacija Virovitičkih jezera povećanjem prostora akumulacija, odnosno retencija.

Planiranom sanacijom, prenamjenom, rekonstrukcijom i izgradnjom građevina na slivu Ođenice omogućila bi se kontrola tzv. brdskih voda, smanjio vodni val i protoci u nizvodnim vodotocima te spriječile poplave nizinskog dijela sliva. Također, omogućio bi se i plovni put do Poduzetničke zone Zapad, navodnjavanje poljoprivrednih površina, kao i uzgoj riba te dodatni sadržaji za sport i rekreaciju, rekao je zamjenik gradonačelnika Damir Marenić.

Zajednica ponuditelja, Institut za elektroprivredu i Gekon, izradit će u narednih mjesec dana tri varijante idejnog rješenja koje će biti prezentirane u Gradu Virovitici, a nakon toga slijedi dogovor o daljnjim aktivnostima. (virovitica.hr)

Skip to content