Pokrenut postupak za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica

Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj 5. sjednici donijelo je Odluku o ustrojavanju Urbanoga područja Virovitice.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odredilo je da se dosadašnjih 8 urbanih područja sada proširuje na 22 grada u RH, među kojima je i Urbano područje Virovitica.

S obzirom da na području Virovitičko-podravske županije samo dvije jedinice lokalne samouprave, Lukač i Suhopolje, ispunjavaju kriterije za ulazak, na inicijativu gradonačelnika Grada Virovitice predstavnička tijela ovih općina donijela su Odluku o davanju prethodne suglasnosti za ulazak u Urbano područje Virovitice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dalo je pozitivno mišljenje na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja 19. listopada, čime su se stvorili uvjeti da Gradsko vijeće Grada Virovitice donose Odluku o ustrojavanju Urbanog područja Virovitice.

Nadalje, Gradsko vijeće također je na spomenutoj sjednici donijelo i Odluku o pokretanju postupka za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Virovitice. Strategija razvoja predstavlja preduvjet za korištenje lTU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje i temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja. Nositelj izrade strategije razvoja je grad koji je središte urbanog područja, odnosno Grad Virovitica za Urbano područje Virovitice. Cilj izrade ove Strategije je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, odnosno razvoj, „zajedničke strateške vizije” koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini. (virovitica.hr; fotografija: M. Rođak)

Skip to content