Podsjećamo: Podnesite zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Gradonačelnik je dana 9. travnja 2020. godine donio Program mjera potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID-19 Hrvatske, zbog novonastale situacije kojom je obustavljen rad većine gospodarskih subjekata različitih namjena, temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20) koju je donio Nacionalni Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske. U tom Programu naveden je niz mjera, načini njihovog provođenja, te zahtjevi koje je potrebno podnijeti za ostvarenje prava iz navedenog Programa.

Trenutnom izmjenom i dopunom Programa mjera potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID – 19, mijenja se način provođenja  Mjere 1. – Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Virovitici,  i to za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u iznosu od 30%  i 50% oslobađanja.

Naime, nije moguće  poslovne subjekte automatizmom osloboditi plaćanja komunalne naknade jer neki od poslovnih subjekata nisu i obveznici plaćanja komunalne naknade, odnosno nalaze se u zakupu poslovnog prostora od druge pravne ili fizičke osobe koje su stvarni obveznici plaćanja komunalne naknade (komunalnu naknadu dužni su platiti vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora). Kako nije moguće automatizmom provesti taj dio Mjere 1., mjera će se provesti podnošenjem zahtjeva Gradu Virovitici od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije. Na isti je način dopunjen i obrazac Zahtjeva 1.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti na poveznici: Zahtjev_COVID_19-mjera-1

Skip to content