Počinju radovi na izmjeri katastarske općine Virovitica

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Postavljanjem tabli na glavnim cestovnim prilazima gradu, danas su na simboličan način započeli radovi na katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji na području grada Virovitice za dijelove katastarskih općina Virovitica i Virovitica-grad.Postavljanjem tabli na glavnim cestovnim prilazima gradu, danas su na simboličan način započeli radovi na katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji na području grada Virovitice za dijelove katastarskih općina Virovitica i Virovitica-grad.
Katastarska izmjera prikupljanje je i obrada svih potrebnih podataka kojemu je svrha
osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina. Tehnička reambulacija ograničeno je prikupljanje i obrada potrebnih podataka koje se provodi u svrhu u koju se provodi i katastarska izmjera.
Grad Virovitica, Državna geodetska uprava i Virovitičko-podravska županija potpisali su u listopadu ove godine ugovor o sufinanciranju najnovije izmjere koju će izvoditi Zavod za fotogrametriju d.d. iz Zagreba. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 11 milijuna kuna, a sufinanciraju ga Državna geodetska uprava sa 50 posto,Virovitičko-podravska županija s 10 posto i Grad Virovitica sa 40 posto iznosa vrijednosti radova.

Kad elaborat izmjere Državna geodetska uprava potvrdi, pokrenuti će se postupak izlaganja rezultata izmjere na javni uvid. Svakom vlasniku i osobama koje imaju neka prava, predočit će se rezultat izmjere i pokrenuti izrada novog z. k. uloška u kome će biti upisana njegova stvarna prava. Kraj ovog velikog posla će biti kad ministar pravosuđa objavi da su nove knjige stavljene u uporabu. Ako sve bude teklo kako je planirano, to bi se moglo dogoditi početkom 2014. godine.
U ovom velikom poslu svrha je urediti evidencije u prostoru za dobrobit prije svega građana Virovitice, pa se zato traži aktivno sudjelovanje svakog vlasnika, prvo u obilježavanju svojih međa u dogovoru s susjednim vlasnicima, a zatim i u odzivu na izlaganje i osnivanje zemljišne knjige.

Uz ravnatelja Državne geodetske uprave Željka Bačića, predsjednice Općinskog suda u Virovitici Željke Jurić, predstavnike Zavoda za fotogrametriju d.d. Zagreb i predstavnike virovitičkog Područnog ureda za katastar, današnjoj svečanosti bili su nazočni i saborski zastupnik Josip Đakić, župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić i gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, tajnica Grada Virovitice Mirjana Terlecky i pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i razvoj Boris Horvat.Kao domaćin, prvi se gostima obratio virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji je između ostalog rekao da je do sada bilo već nekoliko pokušaja izmjere. Upozorio je da su i dalje jedan od glavnih problema u našem gradu nesređeni imovinsko pravni odnosi. To izaziva brojne sudske sporove, te da je već dosta toga da se ljudi godinama tuže zbog 30 centimetara međe, budući da se danas još uvijek koriste neke karte koje su izrađene još u vrijeme Austro-ugarske. Naglasio je i da se radi na uređenju katastra u Virovitici koji će sigurno biti jedan od boljih u Republici Hrvatskoj, te provođenje projekata iGruntovnica i iKatastar koji će našim sugrađanima još više olakšati svakodnevni život.

Saborski zastupnik Josip Đakić istakao je važnost ovog projekta budući da smo svi svjesni problema na terenu vezano uz ishođenje projektne dokumentacije za razvoj gospodarstva, te iako će ovaj projekt trajati duže vrijeme važno je napraviti prvi korak u realizaciji istog.
Župan Tomislav Tolušić naznačio je da je ovo najveći projekt u Virovitičko-podravskoj županiji, te da iako je možda atraktivnije izgraditi cestu ili školu ovo je ipak puno važniji projekt.Ravnatelj Državne geodetske uprave Željko Bačić naznačio je da su danas ovdje nazočni svi pročelnici i voditelji ureda za katastar jer katastarska izmjera i tehničke reambulacije je veliki zahvat koji će obuhvatiti oko 12.000 čestica i 6.000 građevina koje su do sada registrirane. Na kraju je zaključio da je 24 mjeseca dovoljno da se odrade pripremne radnje, a da samo izlaganje neće dugo trajati i može iznositi i samo dvije godine, pa da se završetak radova može teoretski biti gotov i već 2012. godine, ali da je realnije očekivati da to bude 2014. godina.

Skip to content