Počinje javna rasprava za IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Virovitice

Nakon detaljnog analiziranja stanja u prostoru na području grada Virovitice, a u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana, izrađene su 4. izmjene i dopune spomenutog plana. Velika i značajna novina je da se u do sada svima poznatoj S3 stambenoj namjeni koja je dugi niz godina nosila sa sobom ograničenje gradnje na 3 stana i 400,00 m2 površine zgrade, omogućila gradnja i više stanova, do maksimalno 6, ovisno o ukupnoj veličini građevinske čestice. Slijedom toga uvode se nove kategorije stambenih zgrada s jasnim razlikama između svake, poput: individualne stambene zgrade, što bi bile današnje klasične obiteljske kuće, zatim manje višestambene zgrade – građevine s 4 do 6 zasebnih jedinica koje se u S3 mogu graditi s površinom parcele od minimalno 500,00 m2 za poluugrađeni, odnosno 600,00 m2 za slobodnostojeći način. Međutim to ne znači da će se time omogućiti interpolacija višestambenih zgrada u izgrađenim pretežito stambenim dijelovima grada, poput onih u namjeni oznake upravo S3, nego samo ondje gdje će se takve zgrade moći uklopiti s obzirom na poštivanje postojećih lokalnih uvjeta koji prevladavaju u blizini. To u prijevodu znači da se izmjenama GUP-a i dalje vodi računa o usklađenoj urbanističkoj slici stambenog dijela grada tako da se nove zgrade uklapaju bez isticanja u postojeće okruženje, a na čemu će se inzistirati.

Osim toga, jedna od značajnih novina je reguliranje uvjeta za postavljanje građevina za obnovljive izvore energije, kolokvijalno poznatih kao solarni paneli „na zemlji“ ili solarnih elektrana te reguliranje njihovog postavljanja unutar i izvan granica građevinskog područja.
S ovim izmjenama i dopunama GUP-a nastavlja se s doprinosom gospodarskom razvoju grada Virovitice.

  • Javni uvid: 26. 05. – 09. 06. 2023. godine
  • Javno izlaganje: 06. 06. 2023. godine

O svemu detaljnije može se vidjeti na poveznici Poziva na javnu raspravu objavljenu na mrežnim stranicama Grada Virovitice – Poziv na javnu raspravu

Skip to content