Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Na poveznici se može izvršiti pretraga navedenog plana nabave.

Skip to content