Ozelenjivanje grada: Maturanti Tehničke škole, uz pomoć djelatnika Flore, sade 15 stabala u Aleji maturanata

Danas (petak) se u Aleji maturanata u Virovitici sadi 15 stabala lipe. Sadnja je organizirana povodom Dana urbanog šumarstva koji se održava 15. studenog te u sklopu akcije sadnje stabala i ostalog bilja u urbanom području na nacionalnoj i lokalnoj razini pod motom “Ozelenimo gradove i općine Hrvatske” koju je potaknula Ekološka udruga urbano zeleni laik.

– Danas sadimo 15 lipa, a sadnju smo održali i lani kada smo posadili 24 stabla, tako da ćemo popuniti ovaj drvored. Dana 15. studenog u cijeloj se Hrvatskoj obilježava Dan urbanog šumarstva kroz razne radionice i edukacije o sadnji. Predstavnici Flore, koji sada već imaju dugogodišnje iskustvo u sadnji, u suradnji s Tehničkom školom, smjer šumarski tehničar, daju djeci praktični prikaz kako pravilno saditi stabla, poručila je zamjenica gradonačelnika i diplomirana inženjerka agronomije Vlasta Honjek-Golinac.

1700206119970 scaled

Akciji su, uz učenike Tehničke škole Virovitica, smjer šumarski tehničar, prisustvovali i ravnatelj Dino Davidović te profesorice Rozalija Davidović i Margareta Bandić.

– U sklopu ove akcije, uz pomoć Grada Virovitice, naši maturanti svake godine sudjeluju u sadnji u Aleji maturanata, počevši od davnih dvijetisućitih godina kada je započela akcija u suradnji s Ekološkim društvom Virovitica. Tehnička škola Virovitica i smjer šumarski tehničar svake godine pridonose očuvanju ovoga drvoreda. U sklopu njihove terenske nastave obrađuju se tako postupci sadnje gdje učenici mogu svladati ishode koji su propisani nastavnim planom i programom, poručile su Rozalija Davidović i Margareta Bandić, diplomirane inženjerke i profesorice predmeta Praktična nastava i Uzgajanje šuma na šumarskom smjeru Tehničke škole Virovitica.

(virovitica.hr)

Skip to content