Otvoreni javni poziv za dodjelu potpore projektima energetske učinkovitosti

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

ministarstvoMinistarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv za dodjelu potpore projektima energetske učinkovitosti.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunskim korisnicima JLP(R)S-e potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju;

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;

Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete;

Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinama, gradovima i županijama, kao i njihovim proračunskim korisnicima, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata,

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom ,

Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;

Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Prihvatljivi troškovi su:

Svi troškovi vezani uz opreme,  mjernih i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost;

Svi troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, energetsku učinkovitost i certificiranje objekata;

Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje i analizu potrošnje energije;

Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;

Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja;

Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Sredstva donacije odobravat će se u maksimalnom iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova, a ne većem od 200.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

 (www.mingo.hr).

Skip to content