Objavljeno:

Podijeli:

Slične objave

Otvoreni javni poziv za dodjelu potpore projektima energetske učinkovitosti

Popularni sadržaj

ministarstvoMinistarstvo gospodarstva objavilo je Otvoreni javni poziv za dodjelu potpore projektima energetske učinkovitosti.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno proračunskim korisnicima JLP(R)S-e potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

Ojačati energetsku učinkovitost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju;

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;

Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete;

Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, općinama, gradovima i županijama, kao i njihovim proračunskim korisnicima, čije financijske planove konsolidiraju nadležni proračuni JLP(R)S-e.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija kojima se osigurava ušteda energenata,

Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom ,

Priprema projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova;

Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Prihvatljivi troškovi su:

Svi troškovi vezani uz opreme,  mjernih i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost;

Svi troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, energetsku učinkovitost i certificiranje objekata;

Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje i analizu potrošnje energije;

Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;

Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja;

Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

Sredstva donacije odobravat će se u maksimalnom iznosu od 75% ukupno prihvatljivih troškova, a ne većem od 200.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava.

 (www.mingo.hr).

Skip to content