Otvoreni Javni poziv: Poticanje inovativnog poduzetništva

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni Javni poziv iz programa

„PODUZETNIČKI IMPULS“ – Program poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu

Predmet ovog otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta za aktivnost „Poticanje inovativnog poduzetništva“.

 

Prioritet ovog Javnog poziva druga je faza financiranja razvoja i rasta poduzeća prema navedenom modelu, odnosno povećanje konkurentnosti na znanju i tehnologijama utemeljenim poduzećima u fazi rasta putem ciljanog ulaganja u rizičnu fazu rane komercijalizacije inovacija.

Potpora se daje za aktivnosti komercijalizacije rezultata istraživanja i razvoja i inovacija izravno usmjerenih na rast prihoda i stvaranje novih radnih mjesta od uspješnog postupka inoviranja.

Prihvatljivi korisnici ove mjere su na znanju utemeljena mikro i mala velika poduzeća iz svih

tehnoloških područja.

Ciljevi ovog javnog poziva su:

– Povećanje udjela inovativnih tvrtki u ukupnom broju gospodarskih subjekata

– Poticanje zapošljavanja u inovativnim gospodarskim subjektima,

-Poticanje uvođenja inovativnih poslovnih modela u mikro i malim gospodarskim subjektima,

– Poticanje razvoja mikro i malih gospodarskih subjekta i njihov rast

– Povećanje stope komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga

– Preživljavanje novoosnovanih na znanju utemeljenih subjekata i osiguranje trajnosti njihovog poslovanja

– Prelijevanje znanja na druge gospodarske subjekte i/ili na druge sektore s ciljem povećanja

nacionalnog inovacijskog kapaciteta

 

Ovaj otvoreni javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva (mikro i malim

poduzetnicima) definiranima Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 63/2007 i53/2012)

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

– Ulaganje u završnu fazu razvoja proizvoda ili usluge

– Ulaganja u aktivnosti rane komercijalizacije inovacija i izrade poslovnog modela

– Ulaganja u probnu proizvodnju te unaprjeđenje proizvodnje

– Ulaganja za izlazak na nova tržišta i pregovore s potencijalnim stranim i domaćim investitorima

– Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva

– Stručno osposobljavanje i obrazovanje

– Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora

– Izrada industrijskog dizajna

– Marketinške aktivnosti

Prihvatljivi troškovi su:

– Svi troškovi vezani uz ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju

– Svi troškovi vezani uz nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i

instrumenata te računalnih programa vezanih uz realizaciju projekta

– Svi troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva do maksimalno 20%

traženog iznosa potpore

– Svi troškovi vezani uz nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima i predstavljanjima s ciljem pronalaženja kupaca i/ili investitora

– Svi troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta, kreiranju brenda,

dizajniranju proizvoda, izradi mrežne stranice i izradi promidžbenog materijala

– Svi troškovi vezani uz prilagodbu, prenamjenu i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora

potrebni za realizaciju projekta do maksimalno 15% traženog iznosa potpore

– Sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta do maksimalno 50% traženog

iznosa potpore

Iznos pojedinačne potpore dodjeljuje se u rasponu do najviše 400.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuju se na žiro račun korisnika jednokratno u 100% iznosu.

Poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva

poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.minpo.hr) i traje do 04.travnja 2013.

 

Skip to content