Otvorena savjetovanja

12. listopada 2021. 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Procjena rizika – Virovitica – preuzmite (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)