Otvorena savjetovanja

7. lipnja 2021.

Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Opći dio (.xlsx)
Posebni dio (.xlsx)
Izmjene plana razvojnih programa za 2021. (.xlsx)
Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.xlsx)