Otvorena savjetovanja

2. kolovoza 2021.

Odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Virovitice – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)


2. kolovoza 2021. 

Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija u Gradu Virovitica – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)