Otvorena savjetovanja

16. svibnja 2022. 

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


16. svibnja 2022.

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu

  • Opći dio – preuzmite (.xlsx)
  • Posebni dio – preuzite (.xlsx)
  • Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)

10. svibnja 2022. 

Plan raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)