Otvorena savjetovanja

24. studenog

Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluge parkiranja na javnim parkiralištima u
Gradu Virovitici (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


24. studenog

Prethodna suglasnost na promjenu cijene usluga na gradskoj tržnici (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


21. studenog

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


21. studenog

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


21. studenog

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


21. studenog

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


21. studenog 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


17. studenog

Odluka o izmjenama Odluke o prekopima površina javne namjene (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


17. studenog

Odluka o izmjenama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


15. studenog

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu (.doc)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


15. studenog

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu – opći dio (.xls)

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu – posebni dio (.xls)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)


8. studeni

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Grada Virovitice (.docx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.docx)