Otvoren Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Đuro Poldrugač, danasje otvorio Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica. Državnauprava za zaštitu i spašavanje je samostalna, strukovna i upravnaorganizacija Republici Hrvatskoj koja priprema, planira i rukovodioperativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite ispašavanja. URavnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Đuro Poldrugač, danas je otvorio Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je samostalna, strukovna i upravna organizacija Republici Hrvatskoj koja priprema, planira i rukovodi operativnim snagama te koordinira djelovanje svih sudionika zaštite i spašavanja. Unutar državne uprave za zaštitu i spašavanje djeluju sljedeće službe: Služba za civilnu zaštitu, Služba za vatrogastvo, Služba za sustav 112, Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja i Služba zajedničkih poslova. Na području Republike Hrvatske djeluje dvadeset područnih ureda u sklopu kojih su ustrojeni Odjel za zaštitu i spašavanje te županijski centar 112.

Služba za sustav 112 svakako je pobudila najveći interes javnosti jer je uvođenjem broja 112 postala najvidljiviji segment sustava zaštite i spašavanja, stoga će i nadalje biti najtransparentniji pokazatelj uspješnosti u postizanju kompatibilnosti sa zemljama Europske Unije koje koriste jedinstven broj 112 za sve žurne situacije. Služba za sustav 112 preustrojava se iz bivših Centara za obavješćivanje koji su nakon Domovinskog rata postepeno gubili na značenju i danas raspolažu zastarjelom analognom tehnikom.

Jedna od primarnih zadaća Službe 112 je podizanje operativne spremnosti i osposobljenost centara 112, stoga služba planira, predlaže i koordinira implementaciju suvremene tehnologije u centre 112. Ujedno treba pružiti tehnološku osnovu za razvoj komunikacijske i informacijsko-računalne tehnologije potrebne za rad i efikasno izvršavanje propisanih zadaća svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Državne uprave, te omogućiti njezino uključivanje u međunarodnu komunikaciju.

Služba kroz 24 satna dežurstva svojih operativno komunikacijskih centara (državni centar 112, županijski i gradski centri 112) prikuplja i obrađuje informacije, obavijesti i podatke. O svim otkrivenim opasnostima i njihovim posljedicama obavješćuje i po potrebi uzbunjuje građane, pravne osobe, tijela državne uprave, spasilačke službe, nadležne djelatnike civilne zaštite i druge nadležne rukovoditelje ustrojstvenih jedinica Državne uprave.

Služba također vodi evidenciju o stanju i događajima, o opasnostima, nesrećama i katastrofama, te priprema sustav javnog uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj, koordinaciju prenošenja odluka i zapovijedi.

Gradski centri 112 djelovat će kao ispostave područnih ureda za zaštitu i spašavanje sve dok se ne ostvare tehničko – tehnološke pretpostavke za njihovo ukidanje, a najdulje do 31. prosinca 2007. godine, do kada županijski centri trebaju u potpunosti preuzeti funkcije gradskih centara 112.

Svečanosti otvaranja nazočili su ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin, ravnatlje Državne uprave za zaštitu i spašavanje Đuro Poldrugač, zamjenik ravnatelja DUZS-a Damir Toti, pomoćnica ravnatelja Službe zajedničkih poslova DUZS-a Vesna Sajčić, pomoćnik ravnatelja Službe za sustav 112 DUZS-a Pavo Britvić, saborski zastupnik Josip Đakić, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Zvonimir Šimić, gradonačelnik Virovitice Zvonko Kožnjak, predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Željka Grahovac,naćelnik PU virovitičko-podravske Slavko Kopjar, predstavnici Civilne zaštite mađarske županije Somogy, te brojni drugi.

Na sastanku održanom u novim prostorijama PUZS Virovitica kojemu su prisustvovali pročelnik PUZS Virovitica Dražen Rengel, načelnik Županijskog centra 112 Josip Job, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko – podravske županije, Tomislav Boban i rukovoditelj hitne medicinske pomoći Filka Galešev, na temu „preusmjeravanje broja hitne medicinske pomoći “94” na jedinstveni europski broj za hitne pozive “112”“, za području Virovitičko – podravske županije, usvojen je Prijedlog koji je upućen u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, Služba za sustav 112. On glasi:

“Dom zdravlja Virovitičko – podravske županije, Djelatnost hitne medicinske pomoći i Područni ured za zaštitu i spašavanje, Županijski centar 112 Virovitica, ističu svoju opredijeljenost za razvijanjem i proširenjem dosadašnje suradnje, te stoga predlažu sve pozive, sa svih mobilnih i fiksnih mreža, upućene na broj za hitnu medicinsku pomoć 94, sa područja Virovitičko – podravske županije, da se preusmjere na broj za hitne pozive 112. Dom zdravlja Virovitičko – podravske županije, Djelatnost hitne medicinske pomoći i Područni ured za zaštitu i spašavanje, Županijski centar 112 suglasni su da početak preusmjeravanja poziva sa broja 94 na 112 započne sa 12. studeni 2007. godine. Područni ured za zaštitu i spašavanje, Županijski centar 112 Virovitica, obavljat će preuzimanje poziva, te nakon provjere njihove autentičnosti, sve pozive sa mobilnih i fiksnih mreža za hitnu medicinsku pomoć, prosljeđivati će Domu zdravlja Virovitičko – podravske županije, Djelatnosti za hitnu medicinsku pomoć za ispostave: Virovitica, Pitomača, Slatina i Orahovica“.

Skip to content