Otvoren Natječaj za poduzetničke potporne institucije za sudjelovanje u projektu „Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja – faza II“

obrtMinistarstvo poduzetništva i obrta od siječnja 2013. godine provodi projekt pod nazivom Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (E-business), faza II. Projekt sa 85% sredstava financira Europska unija unutar pretpristupnog programa IPA, komponenta IIIC Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost.

Svrha projekta je obučiti osoblje u odabranim poduzetničkim potpornim institucijama za pružanje usluga subjektima malog gospodarstva putem e-poslovanja i e-trgovine, razviti kapacitete za kvalitetne savjete o e-poslovanju i e-trgovini, koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svrhu pružanja savjeta o e-poslovanju i e-trgovini te opremiti odabrane institucije informatičkom opremom u cilju kontinuirane edukacije poduzetnika
Krajnji korisnici projekta su poduzetničke potporne institucije i subjekti malog poduzetništva. Kroz aktivnosti projekta predviđeno je povećati kapacitete 8-10 poduzetničkih institucija smještenih na području 10 županija koje nisu bile obuhvaćene prvom fazom projekta.
Više na www.minpo.hr.

Skip to content