Otvoren je natječaj ECO INNOVATION

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Otvoren je natječaj ECO INNOVATION (EKO INOVACIJE). Natječaj je objavljen u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. Vrijedan je 34,8 milijuna eura i biti će otvoren sve do 6. rujna 2012. godine u 17,00 sati. Glavni aspekti ovogodišnjeg natječaja su korist za okoliš, gospodarska (ekonomska) korist i doprinos projekata inovacijskom razvoju. Projekti moraju biti dosljedni jednom od sljedećih prioriteta – reciklaža materijala, proizvodi za održivu gradnju, sektor hrane i pića, voda i zeleno poslovanje.

Na natječaj se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici iz EU27, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Izraela, Crne Gore, Srbije i Turske. Europska unije sufinancirati će projekte do 50% ukupnog iznosa s posebnom napomenom kako se iste ili slične aktivnosti koje su financirane putem drugih fondova Europske unije neće sufinancirati i putem ovoga natječaja. Na raspolaganju je ukupno 34,8 milijuna eura. Inicijativa CIP EKO INOVACIJE za prve aplikacije i projekte tržišne replikacije (kraće: CIP EKO INOVACIJE) dio je Programa za poduzetništvo i inovacije (EIP) kojim se nastoje podržati inovacije i konkurentnost malih i srednji poduzeća (SME). Cilj EIP-a je postizanje boljeg pristupa financijama za mala i srednja poduzeća, potpora uslugama za poduzetništvo i inovacije koje se provode kroz mrežu regionalnih centara, poticanje poduzetništva i inovacija te poticanje kreiranja politika koje potiču poduzetništvo i inovacije. EIP je dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP), koji za cilj ima poticanje konkurentnosti europskih tvrtki. Sa malim i srednjim poduzećima kao ciljanom skupinom, CIP obuhvaća i aktivnosti koje potiču bolje usvajanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) kao i poticanje aktivnosti s ciljem povećanog korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Nova europska strategija “EUROPE 2020″ ima za cilj preobraziti EU u inteligentniju, zeleniju i uključiviju ekonomiju. Više inovacija i učinkovitije upravljanje resursima će za rezultat imati konkurentnije europsko gospodarstvo u svijetu rastućih cijena energenata, većih ograničenja resursa te veće konkurencije. Inicijativa “Innovation Union” prepoznaje sve veću ulogu koju će eko-inovacije imati u budućnosti zbog boljeg rješavanja problema vezanih uz ograničene resurse, zagađenje zraka, tla i vode te pružanja mogućnosti rasta i većeg zaposlenja. Postoji potreba za integracijom aspekata zaštite okoliša i održivosti u svim sektorima ekonomije te promicanja eko-inovacija ne samo kroz tehnologije već i kroz poslovne procese i organizacijske promjene. Hrvatska verzija natječaja može se preuzeti ovdje, a sve dodatne informacije, mogu se dobiti u VIDRA-u Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije www.ravidra.hr.

Skip to content