Otvara se trgovina u Podgorju

Na jučerašnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u starom Mjesnom domu u Podgorju budući da je dana 30. kolovoza 2011. godine raspisan je javni natječaj za zakup navedenog poslovnog prostora površine 115,00 m2.1 1316610316Na jučerašnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u starom Mjesnom domu u Podgorju budući da je dana 30. kolovoza 2011. godine raspisan je javni natječaj za zakup navedenog poslovnog prostora površine 115,00 m2.

Po isteku roka za predaju pisanih ponuda, Povjerenstvo za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Grada Virovitice, dana 13. rujna 2011. godine, održalo je sjednicu na kojoj je utvrđeno da je na javni natječaj za zakup poslovnog prostora, pravovremeno pristigle dvije ponude i to ponuda trgovačkog društva Trgocentar d.d., ZNG 1, Virovitica i Metss d.o.o. Žrtava fašizma 2/A, Čakovec. Kako je ponuda Trgocentra d.d. bila nepotpuna jer nisu dostavljena sredstva za osiguranje plaćanja (zadužnicu) i postoje nepodmirena dugovanja prema Gradu, Ugovor će biti sklopljen sa tvrtkom Metss d.o.o. čija je ponuda potpuna i prihvatljiva.

Trgovačko društvo Metss ponudilo je iznos od 24,35 kn/m2 odnosno 2.800,00 kuna mjesečno.            .

Skip to content