Osnovne škole IBM i Vladimir Nazor za mjesec ožujak neće naplatiti participaciju za produžene boravke

S obzirom na novonastalu situaciju i prilagođenu organizaciju rada, a sukladno odluci Gradonačelnika Grada Virovitice i naputcima Nacionalnog stožera civilne zaštite i Ministarstva znanosti i obrazovanja, za mjesec ožujak 2020. godine neće se naplatiti participacija vezana uz produžene boravke koje organiziraju škole OŠ Ivane Brlić Mažuranić i OŠ Vladimir Nazor Virovitica.

Za odluke o umanjenju participacije nakon ožujka 2020. godine primjenjivat će se opće odluke i naputci Nacionalnog stožera civilne zaštite, Ministarstva znanosti i obrazovanja te sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Virovitice.

Ravnatelji škola poručuju roditeljima da, zbog epidemiološke situacije, a sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dolaze u školu samo u slučaju krajnje nužde. Sa svim potrebama i zahtjevima roditelji se mogu obratiti na službene e-mail adrese škola:

 

OŠ Ivane Brlić Mažuranić: ured@os-ibmazuranic-vt.skole.hr

OŠ Vladimir Nazor: ured@os-vnazor-vt.skole.hr

COOR: tajnistvo@coorvirovitica.hr

Skip to content