Osnovana je zemljišna knjiga za k. o. Virovitica-centar: Građani će uštedjeti oko 300 milijuna kuna

Dana 9. listopada u Narodnim novinama objavljeno je da je na snagu stupila zemljišna knjiga za k. o. Virovitica-centar te je otvoren ispravni postupak koji traje 90 dana od dana objave. U navedenom roku građani mogu podnijeti prijave i prigovore na utvrđeno zemljišnoknjižno stanje. Protekom roka od 90 dana smatra se da je zemljišna knjiga istinita te stranke gube pravo bilo kakvog mijenjanja podataka u navedenom postupku u pogledu knjige koja je stupila na snagu.

Zemljišna knjiga za k. o. Virovitica-centar koja je osnovana (dio k. o. Virovitica), datira od 1911. godine. Od navedenog datuma do danas u novoosnovanoj zemljišnoj knjizi evidentirane su sve promjene koje su na području k. o. Virovitica-centar izvršene tijekom 106 godina; evidentirane su zgrade, ceste, kanali, stambeni objekti i dr. te nositelji prava na nekretninama.

JEDINSTVENI PODACI
– Od stupanja na snagu zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar, podaci u zemljišnoj knjizi i katastru su jedinstveni, u pogledu površine, katastarske oznake i ovlaštenika prava na nekretninama. Do sada je postojala diskrepancija podataka o nekretninama u zemljišnim knjigama i onima koje vodi katastar. Naime, Katastar je radio dvije tehničke reambulacije i to jednu 1959. godine, a drugu 1971. godine. Posljednja reambulacija nije bila evidentirana u zemljišnoj knjizi te od toga dana postoji dvojno vođenje podataka o nekretninama: jedni podaci u zemljišnoj knjizi – k. o. Virovitica, a drugi u katastru – k. o. Virovitica-grad i k. o. Virovitica, s time da su za prava na nekretninama mjerodavni podaci u zemljišnoj knjizi, rekao je pročelnik gradskog Upravnog odjela za imovinske i pravne poslove Boris Horvat.

Ugovor o obavljanju usluga za katastarsku izmjenu i tehničku reambulaciju k. o. Virovitica i k. o. Virovitica-grad sklopljen je 2008. godine, cijena radova iznosila je 10,5 milijuna kuna, od čega je 40 posto financirano iz Državnog proračuna, 50 posto sredstava osigurao je Grad Virovitica te 10 posto Virovitičko-podravska županija.

UŠTEDE U NOVCU I VREMENU
– Ovime smo stvorili pretpostavke za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji su do sada stajali godinama neriješeni i koji su uzrokovali dugotrajne sudske sporove. Primjerice, neke stvari do sada nisu bile evidentirane, a to je iznimno važno jer se na tim podacima temelje porezna davanja, izrade prostornih planova, davanja u zakup poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, razne dozvole koje se ishode pri gradnji. Zemljišna knjiga vodi se u elektronskom obliku te građani podacima mogu pristupati direktno sa svojih računala, investitori dobivaju uvid u vlasništvo, a to će automatski povećati investicije i promet nekretninama u samom gradu. Također, građani će imati enormne uštede i u novcu i u vremenu (procjena oko je 300 milijuna kuna) kod rješavanja vlasništva i sporova pred nadležnim sudovima. Direktne uštede imat će i gospodarstvo, ali i sam Grad Virovitica jer smo stvorili sve preduvjete za razvoj, uređenje i izgradnju grada i njegove komunalne infrastrukture, istaknuo je virovitički gradonačelnik Ivica Kirin koji je osnivanje ove zemljišne knjige inicirao još 2003. godine.

Skip to content