Osniva se Zaklada Grada Virovitice

Danas je na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena Odluka o osnivanju Zaklade Grada Virovitice.Svrha osnivanja Zaklade Grada Virovitice je: dodjela pomoći za potrebe liječenja i pomoć osobama koje zbog narušenog zdravstvenog   stanja ne mogu same…1 1308138155Danas je na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena Odluka o osnivanju Zaklade Grada Virovitice.Svrha osnivanja Zaklade Grada Virovitice je: – dodjela pomoći za potrebe liječenja i pomoć osobama koje zbog narušenog zdravstvenog   stanja ne mogu same snositi troškove liječenja ili ih isto dovodi u tešku materijalnu situaciju,- dodjela financijske pomoći za izgradnju objekata smještaja socijalne namjene i to  stanova   za socijalno ugrožene obitelji i osobe, domova za smještaj starih i nemoćnih i napuštenih   osoba,- pomaganja osobama s invaliditetom zbog po­većanih potreba liječenja i svakodnevnih   potreba ako pomoć ne mogu osigurati sami preko svojih skrbnika i institucija,- dodjela potpore za obnovu i popravak oštećenih objekata uzrokovanih elementarnim   nepogodama, požarom i drugim iznenadnim nepogodama i nesrećama, nabava pokretne   imovine, prema stupnju oštećenja i financijskim mogućnostima,- dodjela pomoći učenicima i studentima s područja Grada Virovitice koji se školuju na   srednjim školama i visokim učilištima.

U svrhu ostvarenja naprijed navedenih ciljeva odlukom o osnivanju zaklade utvrđen je način prikupljanja sredstava i to iz sredstava proračuna Grada Virovitice, novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba, organiziranjem određenih aktivnosti te doniranjem pokretne i nepokretne imovine. Kako stalni izvor prihoda utvrđuju se članovi podupiratelji koji su obvezni sukladno odredbama članka 6. ove Odluke uplaćivati najmanje utvrđeni iznos.

Kao tijela Zaklade utvrđuju se Upravno vijeće Zaklade i upravitelj zaklade.

Skip to content