Osniva se LAG Virovitica

Arhivska fotografija

Grad Virovitica zajedno s općinama Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Suhopolje i Pitomača donio je odluku o osnivanju LAG-a, Lokalne akcijske grupe. Osnova djelovanja LAG-a, čiji članovi imaju pravo na bespovratnu financijsku potporu za provedbu lokalnih razvojnih strategija je i Lider program koji obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela, a može integrirati i poduzetništvo na području na kojemu se LAG osniva.

(icv.hr)

Skip to content