Osniva se Agencija za razvoj Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na 86. sjednici Kolegija gradonačelnika koja je održana u prostorijama Grada Virovitice utvrđen je prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Virovitice.

Da podsjetimo Grad Virovitica zajedno sa gradovima Varaždinom, Bjelovarom i Koprivnicom te Međimurskom županijom osnivač je Razvojne agencije Sjever –DAN d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu koja je osnovana 2004. godine s  ciljem privlačenja stranih investicija, stvaranja novih radnih mjesta i gospodarskog i drugog razvoja gradova osnivača.

Uzimajući u obzir činjenicu da svi gradovi osnivači Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o. ne pripadaju istoj regiji već su podijeljeni između Sjeverozapadne i Panonske Hrvatske, a i ostali gradovi osnivači su gospodarski razvijeniji od Grada Virovitice postavilo se je pitanje osnova za stvaranje zajedničkih projekata  jer Gradu Virovitici neće biti dostupni isti natječaji što je vidljivo već i sada  kada Grad Virovitica priprema projekt za  natječaj u kojem Grad Varaždin nema pravo sudjelovanja s obzirom na indeks razvijenosti, a u većini slučajeva nije moguće niti da sama Agencija bude partner s obzirom na sjedište, ili je to moguće u vrlo malom postotku.

Također, u prijavi projekata sve više poteškoća stvara sama pravni status Agencije koja, bez obzira što je osnovana od strane JLS, registrirana je kao trgovačko društvo, a to stvara probleme u prijavi i prihvatljivosti prijavitelja odnosno partnerske organizacije. Razlog tome je taj što je do sada velika većina EU natječaja bila namijenjena neprofitnim organizacijama, javnim ustanovama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Grad Virovitica je već započeo sa pripremama projekata za natječaje Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda  te je postalo od iznimne važnosti osnovati vlastitu razvojnu agenciju koja će raditi isključivo za potrebe razvoja Grada Virovitice kako bi mogli privući što više investicija i sredstava Europske unije.

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin pozdravio je ovaj projekt te zahvalio na svemu što je Razvojna agencija Sjever – DAN učinila na obuci naših kadrova, ali i istaknuo da je došlo vrijeme kada su naši ljudi dovoljno dobro educirani da krenemo samostalno u svoju razvojnu agenciju.

Skip to content