Osim mjera potpore poduzetnicima, gradonačelnik donio i mjere smanjivanja troškova proračuna Grada Virovitice

Na temelju mjera Programa potpore poduzetnicima i građanima grada Virovitice zbog epidemije COVID -19 i mjera koje donosi Vlada RH kroz izmjene zakonskih propisa, ali i smanjivanjem troškova u državnom proračunu koji direktno utječu na prihode gradskog proračuna i njegovo smanjene, gradonačelnik predlaže i donosi paket mjera za racionalizaciju poslovanja Grada Virovitice.

Osim provedbe gradskih mjera koji se direktno odnose na same poduzetnike i građane, gradski proračun će imati smanjene prihode koji uključuju:

 • porezna sredstva od prireza koji ne plaćaju zaposlenici sa minimalnim plaćom
 • prihodi od spomeničke rente
 • prihodi od turističke pristojbe
 • porezi na potrošnju zbog zabrane rada uslužnog sektora i druge

Također se očekuje izmjena zakonskih propisa oko naplate naknade za uređenje voda kako bi se i tu pomoglo ugroženim tvrtkama i građanima za vrijeme trajanja epidemije.

Gradonačelnik predlaže i donosi mjere ušetede i racionalizacije proračunskih rashoda:

 • gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika, predsjedniku Gradskog vijeća i direktorima trgovačkih društava u vlasništvu Grada Virovitice (dužnosnicima): Flora, Virkom, Poslovni Park i Informativni centar Virovitica smanjuju se plaće za 20%
 • ravnateljima gradskih ustanova, institucija i pročelnicima Grada Virovitice smanjuju se plaće za 15%
 • svim zaposlenicima Gradske uprave kao i zaposlenicima koji dobivaju plaću iz gradskog proračuna, smanjuje se plaća za 10%, osim onim zaposlenicima koji primaju minimalac te vatrogascima

Naime vatrogasci, HGSS i Crveni križ su Planom civilne zaštite određeni kao operativne snage Civilne zaštite Grada Virovitice i  koje su u ovo vrijeme epidemije najviše angažirani na poslovima pomoći građanima grada Virovitice te se njihova primanja neće dirati.

 • obustavlja se isplata dodataka po kolektivnom ugovoru za sve zaposlenike i korisnike gradskog proračuna od uskrsnica, regresa, jubilarnih nagrada i drugih,
 • predlaže se obustava isplata naknada vijećnicima grada Virovitice (prijedlog predsjednika kluba vijećnika HDZ, HSLS i HSP dr. A. Starčevića Miljenka Sabe dok traje ova epidemija)
 • predlaže se obustava isplata naknade članovima nadzornih odbora u trgovačkim društvima Grada dok traje ova epidemija
 • predlaže se umanjenje sredstava u iznosu od 50% političkim strankama (prijedlog Ivice Kirina, predsjednika GO HDZ Virovitica)
 • obustavljaju se financiranja i natječaji za neprofitne organizacije, odnosno udruge, osim udruga koje imaju opravdane materijalne troškove (plaće),
 • obustavlja se financiranje manifestacija i događaja svih vrsta
 • obustavljaju se sve investicije iz gradskog proračuna investicija, osim projekta koje imaju veliki udjel sufinanciranja tzv. EU projekti, projekata koji su ugovoreni, projekata koji se provode,
 • obustavljaju se komunalni projekti izgradnje i uređenja grada, osim nužnog održavanja cesta, nogostupa i zelenih površina
 • obustavljena su prigodna ukrašavanja grada, osim uređenja javnih površina koje su ranije dogovorene i naručene,

Osim gore navedenih mjera važno je napomenuti da će gradonačelnik, rukovoditelji gradskih institucija, ustanova i stručne službe grada Virovitice provesti detaljnu analizu svake proračunske stavke, i prihoda i rashoda, kako bi se izbalansirao proračun te kako bi se osigurali uvjeti za nesmetano financiranje materijalnih troškova i funkcioniranje grada kako na kraće, tako i na duže razdoblje ove krizne situacije.

Zbog smanjenja prihoda Grad Virovitica koristit će sve dostupne financijske mehanizme od kratkoročnih kredita do dugoročnog kredita kako bi rasteretili financijske obaveze Grada na duže razdoblje.

– Mjere imaju cilj pomoći gospodarstvu odnosno održavati radna mjesta, te pomoći ugroženim građanima i socijalno osjetljivim skupinama građana kako bi se što lakše prošlo ovo razdoblje uzrokovano zdravstvenim, ali i ekonomskim problemom u našem društvu. Odricanje od luksuza, nepotrebnih navika, projekata i komunalnog standarda iz boljih vremena svih dijelova našeg grada od nas samih građana, zaposlenika u javnom sektoru, ali i gospodarstva i državnih tijela, može zajednički dati rezultat bržeg i bezbolnijeg izlaska iz krize u kojoj smo se našli. Također smatram da treba poticati one mjere koje stimuliraju potrošnju građana, kako bi se održala radna mjesta i, ako netko treba snositi teret financijskog zaduživanja za pokretanje investicija u ovo krizno vrijeme, onda to mora na prvom mjestu biti gradski proračun i to kroz dugoročno zaduživanje grada Virovitice, jer se na takav način direktno potiče lokalna potrošnja, a investicijama se direktno pomažu naši lokalni gospodarstvenici i radnicima zaposlenim u tim tvrtkama – ističe gradonačelnik.

– Razlog takvog načina razmišljanja jest činjenica da se gradovi lakše zadužuju kod banaka nego naši gospodarstvenici, a pogotovo oni manji poduzetnici u prerađivačkom i uslužnom sektoru koji inače u normalnim uvjetima teže posluju na tržištu. Na ovaj način grad Virovitica može sačuvati i poticati svoje gospodarstvo, a time stvoriti dugoročno financijsku stabilnost grada Virovitice čiji proračun najviše pune radna mjesta odnosno oni koji su zaposleni u našem gradu.

Zaključno, paket mjera koji se sada donosi i primjenje planira smanjivanje prihoda gradskog proračuna, a time i rashode, iznosi preko 5 mil. kuna za tri mjeseca.

– Gradonačelnik i Gradsko vijeće sukladno razvoju situacije donosit će i dalje potrebne mjere usaglašavajući se sa mjerama Vlade RH, kako bismo aktivno sudjelovali u pomoći očuvanja radnih mjesta, gospodarske aktivnosti, pomoći socijalno ugroženim građanima i svi se zajedno solidarizirali u premošćivanju ove krizne zdravstvene i ekonomske situacije u našem gradu, državi, a i cijelom svijetu. Samo zajedničkim radom, povjerenjem i međusobnim pomaganjem možemo brže, lakše i sa što manje stresa prebroditi ovo teško razdoblje – objašnjava gradonačelnik.

Hvala Vam na dosadašnjem odgovornom ponašanju i samodisciplini te poštivanju mjera koje provode stožeri Civilne zaštite jer danas mogu reći da još uvijek na području naše Virovitice nemamo niti jednog pozitivnog pacijenta na Covid-19. U svoje ime i u ime svojih suradnika zahvaljujem svima koji su angažirani u ovo vrijeme epidemije: od zdravstvenih radnika, policije, članova stožera i operativnih snaga Civilne zaštite, volontera, crvenog križa i svih uključenih građana koji pomažu ovih dana najpotrebitijima. Hvala Vam – naglasio je gradonačelnik Kirin.

Skip to content