Omiljeno izletište građana Virovitice i Virovitičko-podravske županije postat će još ljepše

* Realizacija ovog projekta bit će polazišna točka na koju će se vezati mnogi projekti te brojne manifestacije koje se organiziraju u gradu, prvenstveno sportske i zabavne

Projekt uređenja Virovitičkih jezera jedan je od najvećih i najvažnijih turističkih projekata koji se trenutačno priprema u gradu Virovitici za prijavu na EU fondove, a u vezi s time već dugi niz godina radi se na osmišljavanju projektnih aktivnosti i izradi projektne dokumentacije.

Prva faza projekta uskoro će biti prijavljena na već raspisani natječaj Ministarstva poljoprivrede u sklopu Programa ruralnog razvoja, odnosno Mjeru 7.4.1. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo.
– Navedeni projekt odnosi se na one aktivnosti za koje nije potrebno ishođenje građevinske dozvole. U sklopu projekta predviđeno je uređenje prva tri jezera i okolnog područja što uključuje: uređenje dječjih igrališta, izgradnju sportskih terena za odbojku na pijesku i badminton, gledalište, teren za boćanje i viseću kuglanu te uređenje prostora za adrenalinski park i paintball. Predviđena je i izgradnja drvenih molova uz obalu, uređenje pješačkih staza, nabava novih setova klupa i stolova, ognjišta, roštilja i nadstrešnica.

ribnjaci virovitica 6

PROJEKT ĆE PRIDONIJETI RAZVOJU TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I PODIĆI RAZINU KVALITETE DRUŠTVENOG ŽIVOTA

Cilj projekta je učiniti prostor Virovitičkih jezera atraktivnim i dostupnim koristeći prirodne materijale kako bi se zadržao izvorni identitet. Projekt će pridonijeti razvoju turističke infrastrukture i podići razinu kvalitete društvenog života, omogućavanjem pristupa zabavnim turističkim sadržajima. Planiranim projektom u potpunosti će se urediti prostor od prvog do trećeg ribnjaka na način da se Virovitička jezera pretvore u atraktivnu lokaciju – naglašava Tihana Harmund, ravnateljica Razvojne agencije VTA koja priprema ovaj projekt čija je ukupna vrijednost prve faze 7.500.000 kuna.

Budući da je donošenje urbanističkog plana uređenja u završnoj fazi, u pripremi je i izrada dokumentacije za drugu fazu projekta za koju je potrebno ishođenje građevinske dozvole. U drugoj fazi predviđena je izgradnja nadstrešnica, bungalova, centra za posjetitelje, sanitarnih čvorova, kampa te ostale prateće infrastrukture.

– Ova faza projekta prijavit će se na natječaj “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine” koji bi se prema najavama trebao raspisati u rujnu ove godine, a odnosi se na održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj ili regionalnoj razini. Projekt je u potpunosti u skladu s ciljevima natječaja s obzirom da spada u područje ekološke mreže Natura 2000.

ribnjaci virovitica 4

TREĆA FAZA PROJEKTA PRIPREMA SE U SURADNJI S HRVATSKIM VODAMA

Na natječaj Ministarstva graditeljstva prijavljen je projekt izrade dokumentacije za izgradnju ceste do trećeg jezera, što će zasigurno pridonijeti atraktivnosti lokacije i pristupačnosti sadržajima – ističe Tihana Harmund.

Treća faza projekta priprema se u suradnji s Hrvatskim vodama, a uključuje uređenje svih 12 jezera, izgradnju 2 akumulacijska jezera, sustava obrane od poplava te izgradnju turističke infrastrukture duž rijeke Ođenice. U svrhu pripreme projekta formiran je projektni tim u kojemu su djelatnici Hrvatskih voda, Grada Virovitice i Razvojne agencije VTA koji radi na pripremi projektne dokumentacije i izradi Studije izvodljivosti projekta.
– Realizacijom projekta pridonijet će se razvoju turističke infrastrukture, zaštiti okoliša te gospodarskom razvoju. Planirana je i uspostava sustava navodnjavanja kako bi se pridonijelo razvoju poljoprivredne proizvodnje, prehrambene industrije te u konačnici razvoju gospodarstva.

Projekt uređenja Virovitičkih jezera zasigurno je jedan od prioritetnih projekata grada Virovitice koji će imati pozitivan učinak na razvoj turističke infrastrukture i porast broja posjetitelja u gradu Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji. Postavljanje infrastrukture za turističke sadržaje imat će značajan utjecaj na razvoj cikloturizma, ribolovnog turizma i planinarskog turizma.

ribnjaci virovitica 3

U SAMU PRIPREMU DOKUMENTACIJE UKLJUČENI KORISNICI JEZERA

Od velike važnosti je činjenica da su u samu pripremu dokumentacije uključeni korisnici koji su najbolje upoznati s prednostima i nedostacima samoga područja i koji su imali značajnu ulogu u razradi projektnih aktivnosti. Njihova mišljenja i prijedlozi uvaženi su i uključeni u daljnju razradu projekta i tehničke dokumentacije. Tu se prvenstveno misli na ribolovno društvo kao ključne korisnike, biciklističke udruge te planinarsko društvo – kazuje o ovom velikom projektu Tihana Harmund.

Realizacijom projekta već sada omiljeno izletište građana Virovitice i Virovitičko-podravske županije postat će još ljepše, atraktivnije i pristupačnije uz zadržavanje prirodnog identiteta same lokacije i bogate bioraznolikosti.

Što se tiče završne faze projekta, ključnu ulogu ima podrška Hrvatskih voda u izradi dokumentacije i stručnost djelatnika koji zajedno s gradskim timom rade na projektnim aktivnostima. Realizacija ovog projekta bit će ključna polazišna točka na koju će se vezivati mnogi projekti i manifestacije koje postoje u gradu, prvenstveno one sportske i zabavne. Samim time stvorit će se dodana vrijednost projektu i omogućiti njegov daljnji razvoj. (www.icv.hr; ml)

Skip to content