Marijo Klement: Ogroman razvoj komunalne infrastrukture

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice, predlaže i provodi programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture.
Unutar Programa održavanja nalaze se aktivnosti vezane za: Održavanje i čistoću ulica, trgova i zelenih površina, Montaža i demontaža dekorativne rasvjete, Održavanje gradskog bazena, Zimska služba, Održavanje prometnih površina, Električna energija za javnu rasvjetu, Tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete, Održavanje prometne i druge signalizacije, Održavanje dječjih i športskih igrališta te Održavanje kanala za oborinsku odvodnju.
Samo u protekle tri godine, Grad Virovitica je uz praćenje Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo spojnu cestu – Ulica Fra Paškala Cvekana, Trg Palače Pejačević, rekonstruirao ceste unutar Kraševog naselja, zatim dio ulice Tomaša Masaryka, Ferde Rusana, dio Trga fra Bonifacija Gerbera i Ulicu Vatroslava Lisinskog, izrađeno rukometno igralište na Južnom Bloku, igralište Područne škole u Podgorju, opločenje dijela Franjevačkog parka, rekonstrukcija prometnice Ulica 30. svibnja u Svetom Đurđu, saniran je potporni zid u Milanovcu, rekonstruiran je odvodni kanal Virbo 2 – zacjevljenje u Ličkoj ulici, pripremljena je projektna dokumentacija za uređenje parka ispred Palače Pejačević te za rekonstrukciju Vinkovačke i Vukovarske ulice. U okviru Odjela obavljaju se i poslovi komunalnog i prometnog redarstva, obračuna naknade za legalizaciju, komunalne naknade i poslovi održavanja stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu Grada Virovitice.
Na kraju treba istaknuti da zajedno s ostalim gradskim i državnim institucijama i tvrtkama surađujemo na ostvarivanju projekata komunalne infrastrukture na području grada Virovitice kao što su npr. Sjeverna obilaznica grada Virovitice, vodovodi, kanalizacije, plinovodi i dr.

Skip to content