Oglasna ploča

Elektronička oglasna ploča

https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca