Odvojeno prikupljanje otpada kreće po nabavi odgovarajućih spremnika: Grad Virovitica u zakonskom roku donio važne odluke

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na 6. sjednici Gradskog vijeća grada Virovitice usvojene su tri važne odluke temeljem kojih je Grad u zakonskom roku uskladio akte sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Riječ je o sljedećim odlukama: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Odluka o namjenskoj naknadi za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

Podsjetimo, Zakon o održivom gospodarenju otpadom na snagu je stupio 2013. godine, a za provedbu dijela odredbi Zakona Vlada RH je bila obvezna donijeti Uredbu o načinu gospodarenja komunalnim otpadom. Predmetna Uredba na snagu je stupila 1. studenog, a nakon toga, gradovi su imali rok od 3 mjeseca za donošenje odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Građani će biti dužni iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir i karton, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biootpad, krupni (glomazni) otpad te problematični otpad. Miješani komunalni otpad prikupljat će se u čvrstim spremnicima za miješani komunalni otpad, a problematični otpad u posebnim namjenskim spremnicima koji će se nalaziti u reciklažnom dvorištu. Grad Virovitica će s javnim davateljem usluge, tvrtkom Flora VTC, nastaviti i s edukativnim aktivnostima vezanim uz pravilno razvrstavanje otpada. Dio tih aktivnosti su i plakati na stambenim zgradama na području grada te kratki letci s najbitnijim informacijama koji se dostavljaju domaćinstvima.

U Virovitici načelno neće biti velikih promjena jer naši građani već sedam godina odvajaju korisne sastojke komunalnog otpada (papir, plastika…) preuzimanjem “na kućnom pragu” ili putem eko-otoka. Što se tiče miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje će, u skladu s usvojenom Odlukom, početi u trenu kada se za to ispune uvjeti, odnosno po nabavi odgovarajućih spremnika za otpad. (virovitica.hr)

Skip to content