Održano predavanje pod nazivom „Edukacija žena s invaliditetom“

U prostorijama Udruge invalida rada danas je organizirano predavanje pod nazivom ”Edukacija žena s invaliditetom”, a u sklopu projekta MOBSS u partnerstvu grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.1 1229347585U prostorijama Udruge invalida rada danas je organizirano predavanje pod nazivom ”Edukacija žena s invaliditetom”, a u sklopu projekta MOBSS u partnerstvu grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

Predavanje se moglo podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu su predavači Zorislav Bobuš dr. medicine, Marica Mirić, Damira Benc dipl. iur. i Sanja Pavlović dipl. oec. upoznali sudionike sa Konvencijom te mogućnosti zapošljavanja, samozapošljavanja i rehabilitacije osoba s invaliditetom.

U drugom dijelu Marc Šojat je ispred Grada Virovitice upoznao prisutne s time što se čini u lokalnoj zajednici za osobe s invaliditetom, te je naglasio da Grad Virovitica sudjeluje u svim projektima pa i u ovom projektu kao partner.
Na kraju je predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada Josip Petrač informirao prisutne o radu HSUIR-a te o tome što taj Savez namjerava provesti prema svojim članicama.

Kako smo saznali od predsjednice Udruge invalida rada Virovitica Marije Kelečić, Udruga invalida rada djeluje na području 6 jedinica lokalne samouprave i to grada Virovitice, te općina Pitomače, Špišić Bukovice, Lukača, Gradine i Suhopolja, te nastoji zaštititi interese osoba sa invaliditetom na tom području.

Skip to content