Održana Skupština Virkoma – uz bezuvjetan nalaz državne revizije tvrtka u 2011. investirala preko 21 milijun kuna

U prostorija Virkoma održana je Skupština Virkoma na kojoj je između ostalog podneseno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2011. godinu iz kojeg je vidljivo da je Virkom u protekloj godini imao investicijskih ulaganja od 21.033.000,00 kuna sa PDV-om od kojih treba posebno izdvojiti izgradnju kanalizacije u ulicama Bajer, A. Augustinčića, P. Radića, N. Tavelića u Podgorju, Antunovcu te Franjevačkoj ulici kao i izgradnju vodovoda u Jasenašu. Iznesen je i plan financijske učinkovitosti poslovanja za 2012. godinu iz kojeg je vidljivo da Virkom u ovoj godini planira izvesticije u vrijednosti od čak 25.960.000,00 kuna.

Govoreći na Skupštini o poslovanju Virkoma gradonačelnik Ivica Kirin izrazio je zadovoljstvo poslovanjem Virkoma u protekloj godini osobito naglasivši bezuvjetan nalaz državne revizije što govori samo po sebi o poslovanju Virkoma kao i o činjenici da je izgradnjom vodovodne mreže u Jasenašu te kanalizacijske mreže u Milanovcu i Rezovačkim Krčevinama grad 100% pokriven pitkom vodom i gotovo 100% kanalizacijskom mrežom. Naglsio je i da to znači da se od slijedeće godine napokon može krenuti i u realizaciju problema vezanih uz pritisak vode na pojedinim destinacijama te bušenju novih zdenaca te jedan dio poslova u odvodnji voda sa lokalne samouprave prebaciti na Virkom i zajedno riješiti problem odvodnje voda na području grada. Virkom je najbolji primjer tvrtke koja odlično posluje i konstantno ulaže za razliku od nekih dijelova Hrvatske gdje tvrtke ovog tipa padaju u dubioze.

Direktor tvrtke Damir Marenić posebno je naglasio da je 2012. godina posebna po tome jer je to godina kada je cjelokupno distributivno područje Virkoma pokriveno vodom te najavio završetak radova u Milanovcu i Rezovačkim Krčevinama u roku odnosno kretanje s tehničkim pregledom već početkom srpnja mjeseca.

Skip to content