Održana Skupština tvrtke PLIN VTC

Sukladno Ugovoru o podjeli s preuzimanjem sklopljenom između VIRKOM-a d.o.o. i PLIN-a VTC d.o.o., tvrtka PLIN VTC d.o.o. započinje s poslovanjem 01.05.2009. godine, i uzevši sve tehničke, ekonomske i financijske pokazatelje, uspješno završava svoju prvu godinu poslovanja s dobiti.Sukladno Ugovoru o podjeli s preuzimanjem sklopljenom između VIRKOM-a d.o.o. i PLIN-a VTC d.o.o., tvrtka PLIN VTC d.o.o. započinje s poslovanjem 01.05.2009. godine, i uzevši sve tehničke, ekonomske i financijske pokazatelje, uspješno završava svoju prvu godinu poslovanja s dobiti.

Tarifna stavka za distribuciju i opskrbu, koja u ukupnoj cijeni plina čini dio iz kojeg se održavaju plinske mreže i poboljšava nivo usluge opskrbe plinom, se nije uvećavala od 1999. godine, dok s druge strane pratimo stalan porast troškova održavanja plinskih mreža, moramo istaknuti da se kvaliteta opskrbe i distribucije prirodnog plina na našem distribucijskom području nije smanjivala već poboljšavala. To najbolje dokazuju rezultati ispitivanja propusnosti plinske mreže na području grada Virovitice, koji kažu da su gubitci u plinskoj mreži svedeni na manje od 3%, što je vrlo važan podatak za naše poslovanje, ali još važniji što se tiče opće sigurnosti građana i imovine rekao je između ostalog direktor tvrtke Zvonko Kožnjak.

Da bi održali takav pozitivan trend i nastavili s poslovanjem sukladno izmjenama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, neophodno je i dalje investirati u opremu za održavanje i mjerno redukcijske stanice. U prvoj polovici godine je samo u telemetrijske stanice i sustav nominacije uloženo 250.000 kn, s tim da po planu do kraja 2010. godine trebamo završiti s opremom dispečerskog centra rekao je na kraju direktor Kožnjak.

Skip to content