Održana skupština Flore Vtc d.o.o. – tvrtka poslovala pozitivno

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Direktor Flore Vtc Željko Iharoš je podnio gradonačelniku Grada Virovitice Ivici Kirinu Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Flore Vtc d.o.o. za 2011. godinu iz kojeg je vidljivo da su se ostvarila investicijska ulaganja u materijalnu imovinu u vrijednosti 1.945.059,61 kn, najvećim dijelom u novu opremu i specijalna vozila za sakupljanje otpada i čišćenje dok su investicije u tijeku za rekonstrukciju i prenamjenu skladišta, uređenje vanjskih prometnih i manipulativnih troškova s odvodnjom i hidrantskom mrežom iznosile 997.017,53 kune.
Ukupni prihodi su iznosili 45.503.179,27 kn, a rashodi 45.321.843,67 kn.
U 2011. godini koeficijent obrtanja potraživanja veći je za 32,31% u odnosu na 2010. godinu što znači kraće vrijeme naplate potraživanja koje sada iznosi 36,17 dana, a to je u odnosu na 2010. godinu smanjenje za 47,75%. Koeficijent obrtanja ukupne imovine u 2011. godini smanjen je za 2,99% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na 2009. godinu povećan za 12,40%. Koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja pokazuje ekonomično poslovanje s obzirom da su ukupni rashodi pokriveni ukupnim prihodima.

U strukturi poslovnih prihoda po djelatnostima u nekim djelatnostima je došlo do smanjenja prihoda kao što je to u održavanju javnih i zelenih površina i groblja za 1,71% kao i kod sanacije odlagališta. Povećanje prihoda vidljivo je kod odvoza i deponiranja kućnog i industrijskog otpada za 0,57%, korisnog otpada za 1,87% dok najveći porast prihoda bilježi trgovinska djelatnost  i to za 5,18%.

Gradonačelnik Ivica Kirin izrazio je zadovoljstvo poslovanjem Flore Vtc u 2011. g. te je prihvatio Izvješće Flore Vtc d.o.o. za 2011 godinu. Posebno je naglasio da je Državni ured za reviziju obavio financijsku reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje društva Flora Vtc  te da obavljenom revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti.

Tom prigodom direktor Željko Iharoš izrazio je zadovoljstvo prihvaćanjem izvješća kao i činjenicom da je usprkos krizi i poteškoćama u društvu tvrtka poslovala pozitivno. Istaknuo je da tvrtka trenutno radi na nekoliko značajnih projekata od kojih je posebno izdvojio izgradnju automatske praonice kamiona i ugradnju solarnih panela jačine 30 kilovata.

Skip to content