Održana 13. sjednica Gradskog vijeća grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, u četvrtak 19. veljače održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je između ostalog:

– donesena Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu čk.br. 3249/1 oranica šećerana sa 4 rala i 1591 hvati i čk.br. 3250/3 oranica šećerana sa 1 ral i 1486 hvati obje upisane u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica,
– razmotreno Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine,
– donesena Odluka o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice,
– donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bilogora,
– donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Jug 2,
– donesena Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Bilogora,
– donesena Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone III,
– donesena Odluka o prihvaćanju izmjene Poslovnog plana tvrtke Brana d.o.o. u Poduzetničkoj zoni II,
– donesena Odluka o izmjeni Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama grada Virovitice,
– donesena Odluka o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima,
– donesena Odluka o određivanju novčane pomoći povodom rođenja djeteta,
– razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2014. godinu,
– razmotreno Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2014.g.,
– doneseno Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2014. godini,
– razmotreno Godišnji izvještaj o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2014. godinu,
– razmotrena Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2014. godini,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice za 2014. godinu,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu,
– razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
– razmotrena Informacija o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2014. godini,
– razmotrena Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu,
– doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice,
– razmotrena Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2015. g.

 

Skip to content