Održana sjednica Gradskog poglavarstva Grada Virovitice

Na danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada Virovitice,donesena je Odluka o obustavi postupka obnove zaštićenog kulturnog dobra PalačePejačević i izgradnje novog objekta kao interpolacije Palače Pejačević po modelujavno-privatnog partnerstva.

Na danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada Virovitice,
donesena je Odluka o obustavi postupka obnove zaštićenog kulturnog dobra Palače
Pejačević i izgradnje novog objekta kao interpolacije Palače Pejačević po modelu
javno-privatnog partnerstva. Nakon što
je Grad raspisao Javni poziv za iskazivanje interesa, na javni poziv odazvale
su se tri pravne osobe od kojih jedna nije dostavila tražene dokaze. Nakon
razmatranja i analize dostavljenih ponuda, utvrđeno je da model javno-privatnog
partnerstva s obzirom na ponuđene uvjete provođenja, a uzimajući u obzir i
iznos naknade koju grad bi trebao platiti, nije pogodan. S obzirom na navedeno,
ponovno je razmotrena mogućnost da se obnova Palače Pejačević kao i gospodarsko
korištenje iste izvrši sukladno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara i to putem koncesije.

Raspisan javni
natječaj za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje Palače Pejačević

Grad Virovitica u svrhu zaštite i očuvanja Palače pejačević
kao nepokretnog kulturnog dobra te osposobljavanja za gospodarsko korištenje, a
u interesu građana Virovitice raspisuje javni natječaj za dodjelu koncesije za
gospodarsko korištenje nepokretnog kulturnog dobra Palače Pejačević. Koncesija
se dodjeljuje na 15 godina.

Virovitica pristupa Projektu
Historichotela

Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Virovitice, grad Virovitica
će pristupiti Projektu Historichotela, a koji se financira iz Strukturnog fonda
Interrg III A.

Iznajmljuje se
poslovni prostor na Gradskoj tržnici Virovitica (bivši Tera Trade)

Grad Virovitica raspisao je natječaj za davanje u zakup
poslovnog prostora koji e nalazi u prizemlju poslovno stambene zgrade na Trgu
fra. Bonifacija Gerbera, a sastoji se od prodajnog, skladišnog i sanitarnog
dijela, ukupne površine 24 četvorna metra. U navedenom prostoru mogu se
obavljati samo trgovačke uslužne djelatnosti. A zakup će se vršiti po početnoj
cijeni od 88,00 kuna po četvornom metru .

Traže se djelatnici za provođenje programa ‘Dnevnog boravka
i pomoći u kući starijih osoba’

Provođenjem Programa međugeneracijske
solidarnosti ‘Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama’ povećao se
interes starijih osoba uza usluge koje pruža Program. Tim povodom, Grad
virovitica će Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
uputiti zahtjev za povećanjem broja djelatnika i to dvije geronto domaćice kako
bi se mogao zadovoljiti povećani broj korisnika za pruženim uslugama.

 

Skip to content