Održana javna tribina za poduzetnike na temu „Promjene u uvjetima poslovanja ulaskom u EU”

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, uz nazočnost virovitičko-podravskog župana Tomislava Tolušića, njegovog zamjenika Zdravka Dijakovića, gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina, tajnika Županijskog savjeta za europske integracije VPŽ Igora Androvića, održana je javna tribina na temu „Promjene u uvjetima poslovanja ulaskom u EU s naglaskom na trgovinsku, industrijsku i politiku zaštite tržišnog natjecanja“ na kojoj su o navedenom govorili i poduzetnike upoznali, predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Olgica Spevec te Siniša Petrović.

Predsjednica Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Olgica Spevec, poduzetnicima je prezentirala promjene u trgovinskoj, industrijskoj i politici zaštite tržišnog natjecanja do kojih dolazi s ulaskom EU i koje će utjecati na poslovanje hrvatskih poduzetnika.

– Tržište EU-a je prema kriteriju broja stanovnika i BDP-a prema paritetu kupovne moći oko 190 puta veće od hrvatskog tržišta. EU je globalna sila, najveći izvoznik usluga i među vodećim izvoznicima robe u svijetu, a njezino tržište javne nabave najveće je na svijetu. EU je i danas najveći trgovinski partner Hrvatske. Sve to može biti fantastična prilika za dobro pripremljene poduzetnike, ali prijetnja i opasnost za sve one koji se na odgovarajući način ne pripreme za promjene do kojih će doći 1. srpnja 2013. godine – rekla je Spevec

Upoznala je poduzetnike s promjenama koje se događaju u trgovinskoj politici – primjerice, s danom ulaska u EU Hrvatska napušta svoj carinski sustav i trgovinski sustav kao i ugovore o slobodnoj trgovini koje sada ima s drugim zemljama te u potpunosti preuzima trgovinsku politiku Unije.

Između ostalog, ukazala je na potrebu da i sami poduzetnici više nego do sada posvete pozornost promjenama koje slijede, da više koriste mogućnosti koje im već sada stoje na raspolaganju kako bi se na vrijeme informirali o tim promjenama, da se počnu povezivati s europskim udruženja poduzetnika iz iste djelatnosti te da uz pomoć državnih tijela, komora i ostalih udruženja poduzetnika pripreme za promjene uvjeta u poslovanju i novo okruženje koje donosi članstvo u EU

Član Pregovaračke skupine Siniša Petrović zadužen za poglavlja pregovora: Sloboda kretanja radnika… kazao je između ostalog, da će hrvatski poduzetnici u EU-u imati pravo poslovnog nastana na teritoriju cijelog zajedničkog tržišta odnosno pravo poslovanja u bilo kojoj zemlji unije kao i domicilne tvrtke. Međutim, moraju računati i na konkurenciju na domaćem tržištu, uz apsolutnu zabranu bilo kakve diskriminacije stranih poduzetnika, upozorio je Petrović.

Inače, hrvatski će poduzetnici vrlo jednostavno moći osnivati firme u drugim državama. Čini se i relativno jeftino jer je u planu donošenje uredbe o „europskom d.o.o.-u“ čiji bi minimalni temeljni kapital trebao biti tek – 1 euro. Koliko je poduzetnicima zanimljiva mogućnost da jeftino pokrenu posao možda najbolje govori slučaj njemačkih poduzetnika koji su masovno otvarali firme u Velikoj Britaniji. U Njemačkoj je, naime, minimalan temeljni kapital za osnivanje – 25.000 eura, dok se u Velikoj Britaniji trgovačko društvo „limited – Ltd“ moglo otvoriti već sa 20 funti. Posljedično je 70.000 njemačkih poduzetnika otvorilo firme u Velikoj Britaniji s podružnicama u Njemačkoj. Njemačka je stoga unilateralno mijenjala svoje zakone i omogućila da se d.o.o. može otvoriti s temeljnim kapitalom od 1 eura. Pitanje je hoće li se nešto slično dogoditi s hrvatskim poduzetnicima….

(www.vpz.hr)

Skip to content