Održana 93. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Željke Grahovac i Ivana Sića te gradskih pročelnika, održana je 93. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone
2. Razmatranje Odluke o prodaji dijela zemljišta čk.br. 170/4 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica (katastarska oznaka dio zemljišta čk.br. 2246 upisan u k.o. Virovitica-grad), u površini od 36,89m2 – po novoj izmjeri 35/557 dijela zemljišta čk.br. 1836 k.o. Virovitica-centar
3. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu čk. br. 153/10 dvor Grad sa 5 čhv upisanom u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica
4. Razmatranje Odluke o prijenosu prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu čk. br. 153/15 dvor Grad sa 5 čhv upisanom u zk. ul. br. 11865 k. o. Virovitica
5. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta čk.br. 144/2 k.o. Antunovac
6. Razmatranje Odluke o dodatnom sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće Ivana Sokača na adresi Slavonska ulica 65, Virovitica
7. Razmatranje Odluke o produženju zakupnog odnosa zakupa dijela javne površine za postavu kioska dosadašnjeg zakupnika Sabedina Fetajija vlasnika obrta „Fresh“ za trgovinu i ugostiteljstvo
8. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije
9. Razmatranje Odluke o usvajanju Plana i programa provedbe obvezatne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Virovitice u 2016. godini

Skip to content