Održana 92. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u sali za sastanke održana 92. sjednica Kolegija gradonačelnika. Sjednicom je predsjedao gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin , a razmatrale su se sljedeće točke dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Virovitice
  2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije za školsku godinu 2012/2013.
  4. Razmatranje Odluke o prodaji izgrađenog građevinskog zemljišta čk.br. 858/1 sa 2m2 i čk.br. 858/2 sa 5 m2 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
  5. Razmatranje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka davanja stanova u najam
  6. Razmatranje Odluke o osnivanju imenovanju Povjerenstva za reviziju dodijeljenih stanova
  7. Razmatranje Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika Grada Virovitice.
Skip to content