Održana 91. sjednica Kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina održana je 91. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici je između ostalog:

–          razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2011.g.,

–          razmotreno Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011. g.,

–          razmotrena Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 2012. godini,

–          razmotreno Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. g.,

–          razmotreno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2011. godini,

–          razmotreno Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011. g.,

–          razmotreno Izvješće o Izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. g.,

–          razmotreno Izvješće o Izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011.g.,

–          razmotren prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

–          razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Virovitice,

–          razmotren prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Virovitice,

–          razmotren prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Virovitice,

–          razmotren prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica,

–          razmotren prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na:

a)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica

b)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić

c)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

d)      Statutarnu odluku  o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,

–          razmotreno Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice,

–          razmotren prijedlog Odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice,

–          razmotren prijedlog  Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Virovitica ima udjele u vlasništvu,

–          razmotrena Odluka o visini naknade koju će plaćati nositelj stvarnih prava na Gradskom odlagalištu Grada Virovitice Gradu Virovitici u 2012. godini,

–          razmotrena  Odluka o visini naknade koju će plaćati jedinice lokalne samouprave koje koriste Gradsko odlagalište Virovitica Gradu Virovitici u 2012. godini,

–          razmotrena Odluka o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Virovitice u 2012. godini,

–          razmotrena Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora,

–          razmotrena Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama gradske uprave,

–          razmotrena Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada Virovitice na lokacijama mjesnih odbora,

–          razmotren Pravilnik o zaštiti od požara za mjesni dom Podgorje,

–          razmotren Pravilnika o zaštiti od požara za mjesni dom Sveti Đurađ,

–          razmotren Pravilnik o zaštiti od požara za mjesni dom Milanovac,

–          razmotren Plan javne nabave za 2012.g.,

–          razmotren Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi,

–          razmotren Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza Grada Virovitice,

–          razmotrena Informacija o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda  u 2011. godini.

Skip to content